Рекомендовано
Адреса:
вулиця Покровська, 96, Житомир, Житомирська область, 10031
Телефон:
+38 (0412) 26-24-06; телефон приймальної комісії: +38 (068) 376 21 55
Електронна пошта:
Сторінки в соціальних мережах:
Статус:
Державний
Форма навчання:
Денна, Заочна
Рік заснування:
1928
Керівник закладу освіти:
в.о. директора, доктор економічних наук, доцент – Тимошенко Микола Михайлович

Додаткова інформація

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Відділення «Будівництво та цивільна інженерія»

Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітньо-професійна програма: Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: технік з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства

Термін навчання: на основі 9 класів – 3 роки 10 місяців; на основі 11 класів – 2 роки 10 місяців.

Місія спеціальності: підготовка фахівців спрямована на розробку інженерних методів підготовки питної та технічної води, очистки стічних вод, охорони біосфери; швидка адаптація до вимог роботи в сучасних технологічних процесах; розв’язування складних спеціалізованих завдань та практичних проблем у сфері водопровідно-каналізаційної галузі в процесі професійної діяльності, що передбачає застосування теорій та методів технічних наук; розвиток творчого мислення для впровадження нових методів підготовки питної води до споживання, очищення стічних вод, швидкої локалізації аварійних ситуацій у водопровідно-каналізаційному господарстві.

Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітньо-професійна програма: Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: технік з експлуатації устаткування газових об’єктів.

Термін навчання: на основі 9 класів – 3 роки 10 місяців; на основі 11 класів – 2роки 10 місяців.

Місія спеціальності: підготовка фахівців спрямована на розробку інженерних рішень проектування систем газопостачання; швидка адаптація до вимог роботи в сучасних технологічних процесах; розв’язування складних спеціалізовані завдання та практичних проблем у сфері газового господарства в процесі професійної діяльності, що передбачає застосування теорій та методів технічних наук; застосовування сучасного газового енергоощадного устаткування; розуміння ролі газового палива в енергозабезпеченні населення і виробничої сфери діяльності суспільства.

Відділення «Електрифікація та інформаційні системи»

Галузь знань: 14 Електрична інженерія

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-професійна програма: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: технік-електрик

Термін навчання: на основі 9 класів – 3 роки 10 місяців; на основі 11 класів – 2 роки 10 місяців; на основі ОКР кваліфікованого робітника – 1 рік 10 місяців.

Освітній ступінь: молодший бакалавр

Термін навчання: на основі 11 класів – 2 роки 10 місяців.

Освітній ступінь: бакалавр

Термін навчання: на основі 11 класів – 3 роки 10 місяців; на основі ОКР «Молодший спеціаліст» – 2 роки 10 місяців.

Місія спеціальності: формування науково-технічних спеціалістів, що мають ресурс щодо створення та впровадження нової техніки в електроенергетиці, зокрема електротехнологіях, електромеханіці та альтернативній енергетиці.

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Освітньо-професійна програма: Комп’ютерні науки

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: технік-програміст

Термін навчання: на основі 9 класів – 3 роки 10 місяців; на основі 11 класів – 2 роки 10 місяців; на основі ОКР кваліфікованого робітника – 1 рік 10 місяців.

Місія спеціальності: підготовка конкурентоспроможних спеціалістів у галузі ІТ-сфери для забезпечення потреб ринку регіону та країни.

Економічне відділення

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Освітньо-професійна програма: Економіка

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з економіки

Термін навчання: на основі 9 класів – 2 роки 10 місяців; на основі 11 класів – 1рік 10 місяців

Місія спеціальності: задоволення попиту сучасного глобалізованого суспільства в конкурентоспроможних фахівцях-економістах, здатних в умовах діджиталізації та інтелектуалізації господарських процесів приймати обґрунтовані рішення, які забезпечуватимуть ефективність діяльності бізнесу, корпорацій, підприємств та організацій у різних сферах.

Цілі навчання: підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання типових спеціалізованих задач та практичних проблем предметної області.

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма: Облік і оподаткування

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

Термін навчання: на основі 9 класів – 2 роки 10 місяців, на основі 11 класів – 1рік 10 місяців

Місія спеціальності: формування гармонійно розвиненої особистості та поглиблена підготовка фахового молодшого бакалавра високого професійного рівня у сфері обліку та оподаткування, який здатен задовольняти інформаційні запити суспільства та роботодавців задля забезпечення розвитку економіки України в цілому та аграрного сектору зокрема.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері обліку та оподаткування або у процесі навчання.

Галузь знань : 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-професійна програма: Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

Термін навчання: на основі 9 класів – 2 роки 10 місяців, на основі 11 класів – 1рік 10 місяців

Місія спеціальності: підготовка фінансово грамотних, соціально-відповідальних висококваліфікованих фахівців у сфері фінансів, банківської справи та страхування на основі гармонізації навчального процесу із застосуванням сучасних інформаційних технологій та інноваційних форм і методів організації освітнього процесу, з метою забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці та ефективної взаємодії з суспільством.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання і практичні проблеми в сфері фінансів, банківської справи та страхування й у процесі навчання.

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 075 Маркетинг

Освітньо-професійна програма: Маркетинг

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з маркетингу

Термін навчання: на основі 9 класів – 2 роки 10 місяців, на основі 11 класів – 1рік 10 місяців

Місія спеціальності: підготовка соціально-відповідальних висококваліфікованих фахівців у сфері маркетингу відповідно до потреб ринку праці в умовах євроінтеграції шляхом використання творчих та інноваційних підходів до навчання та роботи.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми з маркетингової діяльності.

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітньо-професійна програма: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Термін навчання: на основі 9 класів – 2 роки 10 місяців, на основі 11 класів – 1 рік 10 місяців

Місія спеціальності: підготовка висококваліфікованих фахівців з організації та моделювання власного бізнесу, створення та розвитку стартапів, ведення ефективної підприємницької діяльності в різних сферах економіки, зокрема в торгівлі та біржовій діяльності з використанням традиційних та новітніх методів (інтернет-трейдинг, електронна комерція та ін.) та набуттям практичних навичок роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Відділення «Агрономія»

Галузь знань: 20 Аграрні науки і продовольство

Спеціальність: 201 Агрономія

Освітньо-професійна програма: Виробництво і переробка продукції рослинництва

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: агротехнік

Термін навчання: на основі 9 класів – 3 роки 10 місяців; на основі 11 класів – 2 роки 10 місяців

Місія спеціальності: підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері сільськогосподарського виробництва, які можуть займати посади: бригадира, агронома, агрохіміка, агронома-інспектора, агронома-консультанта.

Галузь знань: 20 Аграрні науки і продовольство

Спеціальність: 201 Агрономія

Освітня програма: Організація та технологія ведення фермерського господарства

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: агротехнік

Термін навчання: на основі 9 класів – 3 роки 10 місяців; на основі 11 класів – 2 роки 10 місяців

Місія спеціальності: підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері сільського господарства, які можуть працювати на посадах: агронома-консультанта фермерських господарств і різних аграрних підприємств, керівника фермерського господарства та підвищувати ефективність управління сільськогосподарських підприємств.

Галузь знань: 20 Аграрні науки і продовольство

Спеціальність: 201 Агрономія

Освітньо-професійна програма: Агрономія

Освітньо-професійний рівень: молодший бакалавр

Кваліфікація: молодший бакалавр з агрономії

Термін навчання: на основі 11 класів – 1 рік 10 місяців

Місія спеціальності: підготовка висококваліфікованих спеціалістів з головних виробничих напрямків: рослинництво, насінництво, селекція та інших.

Галузь знань: 20 Аграрні науки і продовольство

Спеціальність: 201 Агрономія

Освітньо-професійна програма: Агрономія

Освітній ступінь: бакалавр

Кваліфікація: бакалавр з агрономії

Термін навчання: на основі 11 класів – 3 роки 10 місяців; на основі: ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр», ОС «бакалавр» – 2 роки 10 місяців.

Місія спеціальності: підготовка висококваліфікованих спеціалістів з організації та ведення сільськогосподарського виробництва, впровадження технологічних процесів, технології вирощування сільськогосподарських культур.

Галузь знань: 20 Аграрні науки і продовольство

Спеціальність: 205 Лісове господарство

Освітньо-професійна програма: Лісове господарство

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: технік лісового господарства

Термін навчання: на основі 9 класів – 3 роки 10 місяців; на основі 11 класів – 2 роки 10 місяців.

Місія спеціальності: підготовка висококваліфікованих фахівців із ефективного ведення лісового господарства на основі сучасних технологій, впровадження технологій з догляду та відтворення біорізноманіття лісів, ведення лісового господарства.

Галузь знань: 20 Аграрні науки і продовольство

Спеціальність: 205 Лісове господарство

Освітньо-професійна програма: Лісове господарство

Освітньо ступінь: бакалавр

Кваліфікація: бакалавр з лісового господарства

Термін навчання: на основі 11 класів – 3 роки 10 місяців; на основі: ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр», ОС «бакалавр» – 2 роки 10 місяців.

Місія спеціальності: підготовка висококваліфікованих спеціалістів із ефективного ведення лісового господарства на основі сучасних інноваційних технологій, на засадах сталого розвитку, якісного управління, збереження біорізноманіття в лісах, впровадження технологій відтворення лісу.

Відділення «Агроінженерія»

Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність: 208 Агроінженерія

Освітньо-професійна програма: Експлуатація та ремонт машин та обладнання АПВ

Освітньо-професійний ступінь:  фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: технік механік сільськогосподарського виробництва

Термін навчання: на основі 9 класів – 3 роки 10 місяців; на основі 11 класів – 2 роки 10 місяців; на базі професійної (професійно-технічної освіти) – 1рік 10 місяців

Місія спеціальності: підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Експлуатація та ремонт машин та обладнання АПВ» здатних розв’язувати спеціалізовані завдання та прикладні проблеми, пов’язані із застосуванням техніки та механізованих технологій виробництва, первинної переробки, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції, технічного обслуговування і ремонту машин, управління структурними підрозділами підприємства.

Здобувач освіти повинен володіти професійними знаннями, щодо технології виробництва, первинної переробки, зберігання і транспортування сільськогосподарської продукції, ремонту та технічного обслуговування машин; методиками комплектування агрегатів та оцінки їх роботи; вирішення технічних проблем методами організаційного, інформаційного, правового забезпечення виробництва.

Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність: 208 Агроінженерія

Освітньо-професійна програма: Агроінженерія

Освітньо-професійний ступінь:  молодший бакалавр

Кваліфікація: молодший бакалавр з агроінжнерії

Термін навчання: на основі 11 класів – 1 рік 10 місяців

Місія спеціальності: підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» здатних розв’язувати спеціалізовані завдання та прикладні проблеми, пов’язані із застосуванням техніки та механізованих технологій виробництва, первинної переробки, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції, технічного обслуговування і ремонту машин, управління структурними підрозділами підприємства.

Здобувач освіти повинен володіти професійними знаннями, щодо технології виробництва, первинної переробки, зберігання і транспортування сільськогосподарської продукції, ремонту та технічного обслуговування машин; методиками комплектування агрегатів та оцінки їх роботи; вирішення технічних проблем методами організаційного, інформаційного, правового забезпечення виробництва.

Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність: 208 Агроінженерія

Освітньо-професійна програма: Агроінженерія

Освітньо-професійний ступінь: бакалавр

Кваліфікація: бакалавр з агроінженерії

Термін навчання: на основі 11 класів – 3 роки 10 місяців; на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Молодший бакалавр», ОПС «Фаховий молодший бакалавр» – 2 роки 10 місяців

Місія спеціальності: підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані завдання та прикладні задачі, пов’язані зі застосуванням сільськогосподарської техніки і механізованих технологій виробництва, первинної обробки, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції, технічного обслуговування та усунення відмов, управління механізованими технологічними процесами, виробничими підрозділами, які здійснюють технічне забезпечення агропромислового підприємства.

Здобувач освіти повинен володіти професійними знаннями, щодо технології виробництва, первинної переробки, зберігання і транспортування сільськогосподарської продукції, ремонту та технічного обслуговування машин; методиками комплектування агрегатів та оцінки їх роботи;вирішення технічних проблем методами організаційного, інформаційного, правового забезпечення виробництва.

Галузь знань: 27 Транспорт

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт

Освітньо-професійна програма: Автомобільний транспорт

Освітньо-професійний ступінь:  бакалавр

Кваліфікація: бакалавр з автомобільного транспорту

Термін навчання: на основі 11 класів – 3 роки 10 місяців; на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Молодший бакалавр», ОПС «Фаховий молодший бакалавр» – 2 роки 10 місяців;

Місія спеціальності: підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у галузі автомобільного транспорту та здатних продовжувати навчання за другим рівнем вищої освіти.

Поглиблене вивчення теорії, технічного обслуговування та діагностики автомобілів; спеціалізованих дисциплін направлених на забезпечення повного «життєвого циклу» автомобільного транспорту; впровадження елементів дуальної освіти та практично-орієнтованої системи навчання, яка передбачає підкріплення теоретичних знань практичними навичками отриманими на лабораторних базах філій випускової кафедри утворених на провідних автотранспортних підприємствах забезпечує високу якість підготовки випускників та створює гарні умови їх працевлаштування.

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт

Галузь знань: 27 Автомобільний транспорт

Освітньо-професійна програма: Автомобільний транспорт

Освітньо-професійний ступінь:  фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: технік-механік з автомобільного транспорту

Термін навчання: на основі 9 класів – 3 роки 10 місяців; на основі 11 класів – 2 роки 10 місяців; на базі професійної (професійно-технічної освіти) – 1рік 10 місяців

Місія спеціальності: підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми автомобільного транспорту.

Випускники отримують знання з конструкції, характеристик, експлуатації автомобільних транспортних засобів; опановують технології технічного обслуговування, діагностування, відновлення автомобілів;·інформаційні та інформаційно-комунікаційні технології; набувають практичних навичок використання сучасного технологічного устаткування.

Відгуки (0)

Рейтинг 0 з 5. Голосів: 0
Ще немає відгуків

Залиште ваші відгуки

  1. Залиште відгук як гість.
Rate this post:
0 Симолів
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
Введіть текст, що на малюнку нижче.