Рекомендовано
Адреса:
вул. Бориспільська, 5, Київ, Київська область, 02099, Україна
Телефон:
+38 (044) 566-01-88 , +38 (063) 426-81-10 (телефонувати у робочий час)
Електронна пошта:
Сторінки в соціальних мережах:
Статус:
Державний
Форма навчання:
Денна
Рік заснування:
1960
Акредитація:
I
Ліцензія
Ліцензія Міністерства освіти і науки України на здійснення освітньої діяльності з фахової передвищої освіти (Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л)
Керівник закладу освіти:
Зіатдінов Юрій Кашафович

Додаткова інформація

Сьогодні коледж здійснює підготовку фахівців для підприємств Дарницького району та інших регіонів України зі спеціальностей:

№ за п

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

1

05 Соціальні та

 поведінкові науки

051 Економіка

Управління персоналом і економіка праці, Економіка

2

07 Управління та 

адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

3

12 Інформаційні 

технології

121 Інженерія программного

 забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

4

12 Інформаційні 

технології

123 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

5

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

6

15 Автоматизація та приладобудування

151  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

7

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіотехніка

8

18 Виробництво та технології

186 Видавництво та поліграфія

Комп’ютерна обробка текстової, образної та графічної інформації, Видавництво та поліграфія

Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Освітньо-професійна програма: «Інженерія програмного забезпечення»

 1. Актуальність здобуття спеціальності

У списку найбільш прибуткових і потрібних професій, які популярні сьогодні і будуть популярними протягом наступних років, одне з перших місць посідає програміст.

 1. Особливості навчального процесу

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» охоплює всі аспекти розробки програмного забезпечення від початкових стадій створення специфікації до підтримки системи після здачі в експлуатацію.

Програміст повинен володіти навичками алгоритмізації та структуризації даних, мати навички планування програм, програмування високорівневими та машинно-орієнтованими мовами, налагодження, тестування, експлуатації та супроводу програмного забезпечення, забезпечення надійної та безперервної роботи розподілених інформаційних систем.

В процесі навчання вивчаються основні сучасні мови програмування, технології розробки веб-сайтів та веб-застосувань, віконних і мобільних додатків, баз даних, загальна теорія проектування, конструювання та моделювання програмного забезпечення, стандарти і шаблони проектування складних інформаційних систем, принципи та підходи до тестування програмних продуктів тощо. 

 1. База проходження практики та набуття професійних навичок

Виробнича технологічна та переддипломна практики орієнтовані на закріплення теоретичних знань на базах підприємств різних форм власності: ДП «Київський бронетанковий завод», ТОВ «Безпека Нації»,  Апарат Верховної Ради України, ГУ ДМС України, ПАТ «АЛЬФА-БАНК»,  ТОВ  «ПРОФБУД-ІНЖИНІРІНГ», ПП «ВІАТЕК», ТОВ «ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ»,  ТОВ «Безпека Нації», ПАТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «НВК «Курс»,  ПАТ «ОТП БАНК», ТОВ «ПРОФБУДТРЕЙД»,  ТОВ «Іноваційні банківські системи», ПАТ  «Укртелеком» та інших.

 1. Огляд ринку праці та можливості працевлаштування

Програміст може працювати на підприємствах, організаціях та установах усіх форм власності на таких посадах, як програміст - розробник програмного забезпечення, програміст - тестувальник програмного забезпечення, системний адміністратор, адміністратор комп’ютерних мереж, розробник - адміністратор баз даних та ін.

Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія»

Освітньо-професійна програма:  «Комп’ютерна інженерія»

 1. Актуальність здобуття спеціальності

Аналіз ринку праці показав, що, окрім фахівців з розробки програмного забезпечення, існує нагальна потреба у фахівцях, які займаються питаннями проектування, монтажу, налагодження та технічної експлуатації ІТ-інфраструктури підприємств та організацій.

 1. Особливості навчального процесу

Спеціальність «Комп’ютерна інженерія» охоплює всі аспекти розробки комп’ютерних систем та мереж від створення проектів до введення в експлуатацію і поточної підтримки.

Об’єктом діяльності фахівця з комп’ютерної інженерії є апаратне та програмне забезпечення комп’ютерних систем i мереж універсального та спеціального призначення а також їх компонент.

У процесі навчання студенти вивчають архітектурні принципи побудови комп’ютерних систем та мереж, теорію проектування, моделювання та конструювання комп’ютерних систем та мереж, підходи та засоби адміністрування комп’ютерних систем та мереж. Окрім того, студенти вивчають мови програмування, бази даних, технології розробки програмних продуктів та інформаційних систем, периферійні пристрої, технічне обслуговування ЕОМ.

 1. База проходження практики та набуття професійних навичок

Виробнича технологічна та переддипломна практики орієнтовані на закріплення теоретичних знань на базах підприємств різних форм власності: ДП «АНТОНОВ», ПАТ «Київський радіозавод», Державна акціонерна холдингова компанія «Артем», ДП «Радіовимірювач», ТОВ «НВП «Аякс»», ТОВ «ВЕНБЕСТ», ТОВ «Мікроком», ПРаТ «ЕЛМІЗ», ТОВ «ХОП «Шериф», ТОВ «Безпека Нації»,  ПАТ «Укрзалізниця» Філія «ДВРЗ», ТОВ «Інноваційні банківські системи», ДП «Київський бронетанковий завод», ТОВ «Інтегральні комплексні системи», ТОВ «Кондитерський Дім «Шоколіно», ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», АТ «Українська Автомобільна Корпорація», ДП «Науковр-дослідний інститут «Еластик», ННІ Аеронавігації та телекомунікації НАУ та інших.

 1. Огляд ринку праці та можливості працевлаштування

Фахівець з комп’ютерної інженерії може працювати на підприємствах, організаціях та установах усіх форм власності на таких посадах, як адміністратор системи (системний адміністратор, адміністратор комп’ютерних мереж, адміністратор інформаційних систем, адміністратор баз даних), інженер з обслуговування комп’ютерних мереж, фахівець у галузі інформаційних технологій та ін.

Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Освітньо-професійна програма: «Телекомунікації та радіотехніка»

 1. Актуальність здобуття спеціальності

Розвиток телекомунікаційних і радіотехнічних технологій призводить до того, що в розвинених країнах світу телекомунікації входять у список найпрестижніших навчальних напрямів. Спеціалістами щороку створюються все більш сучасні і досконалі прилади, які роблять зв’язок якіснішим, доступнішим і полегшують життя: Internet, 3G, LTE, 5G, супутниковий зв’язок – зліт нових і розвиток досконаліших технологій неможливий без великої кількості кваліфікованих фахівців з телекомунікації, попит на яких щороку зростає.

 1. Особливості навчального процесу

У процесі навчання студенти вивчають дисципліни, які надають сучасні уявлення про інформацію, способи її обробки, передачі, прийом та розподіл, глибокі знання про сучасні інформаційно-комунікаційні технології та електронні компоненти і технічні засоби зв’язку. Також студенти оволодівають здатністю налагоджування, монтажу, діагностики та ремонту радіотехнічної, телекомунікаційної та радіоелектронної апаратури, розробки структурних та функціональних схем радіотехнічних систем і комплексів, принципових схем пристроїв цих систем, оволодівають навичками автоматизованого проектування в області радіотехніки та телекомунікацій.

 1. База проходження практики та набуття професійних навичок

Виробнича технологічна та переддипломна практики орієнтовані на закріплення теоретичних знань на базах підприємств різних форм власності: ДП «АНТОНОВ», ПП «ТРІНІТІ», Державна акціонерна холдингова компанія «Артем», ДП «Радіовимірювач», ТОВ «НВП «Аякс»», КП «Міжнародний аеропорт «Київ»», ПРаТ «ЕЛМІЗ», ТОВ «ХОП «Шериф», ТОВ «Телерадіо-компанія»,  ПАТ «Укрзалізниця» Філія «ДВРЗ», ТОВ «УКРАГРОКОМ», ДП «Київський бронетанковий завод», ТОВ «Інтегральні комплексні системи», РСП «Київцентраеро», ТОВ «Квант-Ефір» та інших.

 1. Огляд ринку праці та можливості працевлаштування

Фахівець з телекомунікацій та радіотехніки може працювати на підприємствах в галузі телекомунікацій, радіоелектронної та електротехнічної промисловості на таких посадах, як радіотехнік, консультант в галузі радіотехніки, технік зі зв’язку, технік з радіолокації, диспетчер зв’язку, диспетчер та електромеханік зв’язку та ін.

Спеціальність: 151 «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології»

Освітньо-професійна програма:  «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва»

 1. Актуальність здобуття спеціальності

Сучасне виробництво сьогодні неможливе без автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій. Кожне виробниче підприємство зацікавлене в інтенсивному впровадженні новітніх інформаційних технологій, сучасних систем управління у виробничий процес та підготовці висококваліфікованих спеціалістів, які здатні це реалізувати. Сфера діяльності фахівців з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій охоплює майже всі галузі промисловості України.

 1. Особливості навчального процесу

Особливістю спеціальності є глибоке вивчення і застосування мікропроцесорної та комп’ютерної техніки, тому що вона орієнтована на автоматизовані системи керування технологічними процесами виробництв різних галузей промисловості та високі сучасні технології, використання яких неможливе без інтегрального застосування комп’ютерної техніки як на стадії проектування, так і на стадії експлуатації.

Фахівці з даної спеціальності виконують налагоджують регулюючі пристрої систем автоматичного керування, здійснюють комплексне налагодження систем автоматичного керування технологічними процесами.

 1. База проходження практики та набуття професійних навичок

Виробнича технологічна та переддипломна практики орієнтовані на закріплення теоретичних знань на базах підприємств різних форм власності: ТОВ «ВЕНБЕСТ», ТОВ «ХОП «Шериф», ДП «Київський бронетанковий завод», ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», ДП «Науково-дослідний інститут «Еластик»», ПАТ «Яготинський маслозавод», ТОВ «Яготинський механічний завод», ПрАТ «Промзв'язок», ДП «Державне  ККБ «ЛУЧ»»,

ПАТ «Бліц-Інформ», ТОВ «МОНОЛІТ.НЕТ»  та інших.

 1. Огляд ринку праці та можливості працевлаштування

По закінченню навчання за спеціальністю випускники мають можливість займати такі посади: фахівці з автоматизації, робототехніки, метрологи, фахівці з проектування та експлуатації комп’ютерно-інтегрованих комплексів автоматизації для виробництва та бізнесу, розробники комп’ютерних моделей виробничих процесів, інженери з налагодження систем автоматизації, фахівці з експлуатації автоматизованих систем на базі WEB-технологій та ін.

Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування»

Освітньо-професійна програма: «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»

 1. Актуальність здобуття спеціальності

В оточенні кожної людини знаходиться велика кількість різноманітних машин та механізмів. Кожна машина – це продукт праці конструкторів і технологів різних галузей, але завжди – фахівців з механіки. В Україні на сьогоднішній день такі фахівці є найдефіцитнішими, а тому вони завжди мали і мають гарантовану роботу – від автомайстерень до потужних підприємств машинобудівного комплексу та інших галузей промисловості не тільки України, але і за її межами.

 1. Особливості навчального процесу

Студенти коледжу вивчають не тільки традиційні предмети – механіку, матеріалознавство, верстати і автоматичні лінії з програмним керуванням, а й інформаційні технології, обчислювальну техніку, проходять комп’ютерну практику, оскільки саме на комп’ютерних технологіях базується все сучасне машинобудування. Також студенти отримують вміння і навички: з основ проектування технологічних процесів, оформлення технологічної документації, виготовлення деталей на верстатах і автоматичних лініях, виконання розрахунків різних типів передач, основ розрахунку типових вимірювальних інструментів, складання програм та проведення налагодження верстатів з ЧПК.

 1. База проходження практики та набуття професійних навичок

Виробнича технологічна та переддипломна практики орієнтовані на закріплення теоретичних знань на базах підприємств різних форм власності: ДП «Радіовимірювач», ДП «Київський бронетанковий завод», ДП «Науковр-дослідний інститут «Еластик»», ПАТ «Яготинський маслозавод», ТОВ «Яготинський механічний завод», ПАТ «Київський радіозавод», ВТК «Спецштамп», ТОВ «УКРАГРОКОМ», ПАТ «Укрзалізниця» Філія «ДВРЗ», ПРаТ «ЕЛМІЗ», Державна акціонерна холдингова компанія «Артем» та інших.

 1. Огляд ринку праці та можливості працевлаштування

Фахівець з галузевого машинобудування може працювати на посадах державних та приватних підприємств і установ різних галузей промисловості та виконувати професійні обов’язки техніка-технолога відділу, технолога механоскладального цеху, технолога-програміста, техніка з підготовки виробництва, диспетчера виробництва, контролера верстатних і слюсарних робіт, майстра виробничих дільниць (підрозділів) в промисловості, механіка дільниці цеху, верстатника (на роботах високої кваліфікації), оператора верстатів з ЧПК.

Спеціальність: «186 Видавництво та поліграфія»

Освітньо-професійна програма: «Видавництво та поліграфія»

 1. Актуальність здобуття спеціальності

Результатом роботи видавничо-поліграфічних підприємств, мультимедійних видавництв, Web-студій та студій дизайну є рекламні проспекти та буклети, барвиста зовнішня реклама, сайти, електронні підручники, захоплюючі книги і стильні журнали, зручні календарі і яскраве пакування товарів. У подібній продукції мають потребу усі: товаровиробники і банки, державні установи і навчальні заклади, магазини і т.д. Саме тому на ринку праці висококваліфіковані фахівці видавничо-поліграфічної справи користуються підвищеним попитом.

 1. Особливості навчального процесу

Студенти детально вивчають інженерно-технічне забезпечення виробництва, системи підготовки та виготовлення поліграфічної продукції, електронних видань і реклами (технічні засоби обробки, відображення і виводу тексту і зображень, вимірювальну техніку, спеціалізовані програмні засоби: текстові та графічні редактори, програми верстки та ін.), технічне і технологічне обслуговування поліграфічного устаткування, технології цифрового оброблення інформації із застосуванням сучасних апаратно-програмних засобів, проектування і розробка дизайну і оригінал-макетів друкованих та електронних видань.

 1. База проходження практики та набуття професійних навичок

Виробнича технологічна та переддипломна практики орієнтовані на закріплення теоретичних знань на базах підприємств різних форм власності: Редакційно-видавничий відділ НАУ, ТОВ «Анна-Флекс», ТОВ «Бліц-інформ» та інших.

 1. Огляд ринку праці та можливості працевлаштування

Фахівець з видавництва та поліграфії може працювати у видавництвах, поліграфічних підприємствах, друкарнях, рекламних відділах підприємств, маркетингових і торгівельних фірмах, видавничо-поліграфічних комплексах, рекламних агенціях, маючи можливість працевлаштування на посади дизайнера рекламної продукції, графічного дизайнера книжкових та журнальних видань, художнього конструктора пакувальної та етикетної продукції, ілюстратора.

Спеціальність: 051 «Економіка»

Освітньо-професійна програма: «Економіка»

 1. Актуальність здобуття спеціальності

Економіка в усіх її проявах міцно увійшла в життя людства: як мінімум, без знань основ економіки неможливо правильно розподілити сімейний бюджет, як максимум, від професіоналізму економістів залежить добробут цілих держав. Тому професія економіста вже не одне десятиліття користується великою популярністю. Економісти затребувані скрізь, де потрібно планувати і розраховувати фінанси, де потрібно контролювати витрати коштів, аналізувати результати роботи підприємства.

 1. Особливості навчального процесу

Навчальний процес за спеціальністю проходить в інтерактивному форматі: мультимедійні лекційні і практичні заняття, ділові ігри та презентації, лабораторні роботи студентів з використанням спеціалізованого програмного забезпечення. Фундаментальна підготовка з економіки включає ґрунтовну економічну, комп'ютерну та мовну підготовку. В межах спеціальності вивчаються теоретичні та практичні аспекти господарської діяльності підприємств і організацій у виробничій та комерційній сферах, які дозволяють знаходити і обґрунтовувати ефективні рішення.

 1. База проходження практики та набуття професійних навичок

Виробнича технологічна практика орієнтована на закріплення теоретичних знань на базах підприємств різних форм власності: ДП «Радіовимірювач», ДП «Київський бронетанковий завод», ТОВ «УКРАГРОКОМ», ПАТ «Укрзалізниця» Філія «ДВРЗ», ПАТ «Київський радіозавод», ВТК «Спецштамп», Державна акціонерна холдингова компанія «Артем», ПРаТ «ЕЛМІЗ», ТОВ «ЄКО Бізнес»,  ТОВ «Алгоритм – Мега», ПрАТ «Березанський завод залізобетонних виробів», ТОВ «ОРКС», Держощадбанк України  філія ТВБВ,  ПрАТ «Лантманнен Акса», ТОВ «Глобал Трейд», ПАТ «КИЇВХЛІБ»,  ЦВ ПАТ «МАРФІН БАНК» та інших.

 1. Огляд ринку праці та можливості працевлаштування

Посада фахівця-економіста займає вагоме місце в структурі всіх підприємств малого, середнього та великого бізнесу, організацій чи установ, які можуть існувати в економічній системі держави. Випускники можуть виконувати роботу економіста з планування, економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарчої діяльності, економіста з фінансової роботи, економіста з праці, економіста зі збуту, економіста з матеріально-технічного постачання та ін.

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-професійна програма: «Фінанси, банківська справа та страхування»

 1. Актуальність здобуття спеціальності

Фінанси, банківська справа та страхування – це цікава, престижна і дуже прибуткова сфера діяльності. Рейтинг цієї професії впродовж багатьох років залишається незмінно високим. Майбутній фінансист повинен мати аналітичний склад розуму, стратегічне мислення, бути відповідальним, уважним, рішучим, вміти ризикувати. Якщо  Ви  захоплюєтесь  точним  науками  і  з  цікавістю  стежите  за новинами економіки і бізнесу, то професія фінансиста саме для Вас!

 1. Особливості навчального процесу

Навчання на цій спеціальності дає студентам грунтовні знання з економічної теорії, теорії фінансів і банківської справи, світової економіки і міжнародних економічних відносин, менеджменту, маркетингу, прогнозування і планування в умовах ринку, ціноутворення, статистики, бухгалтерського обліку і аудиту, економічного аналізу.

В навчальному процесі використовуються мультимедійні технології, методи інтерактивного навчання, проводяться практичні заняття з елементами ділових ігор, відкриті  заняття,  виховні  заходи,  конкурси,  круглі столи, предметні  олімпіади, квести.

 1. База проходження практики та набуття професійних навичок

Виробнича технологічна практика орієнтована на закріплення теоретичних знань на базах підприємств різних форм власності: ДП «Радіовимірювач», ДП «Київський бронетанковий завод», ТОВ «УКРАГРОКОМ», ПАТ «Укрзалізниця» Філія «ДВРЗ», ПАТ «Київський радіозавод», ВТК «Спецштамп», Державна акціонерна холдингова компанія «Артем», ПРаТ «ЕЛМІЗ», ТОВ «ЄКО Бізнес», ТОВ «Алгоритм–Мега», ПрАТ «Березанський завод залізобетонних виробів», ТОВ «ОРКС», Держощадбанк України  філія ТВБВ,  ПрАТ «Лантманнен Акса», ТОВ «Глобал Трейд», ПАТ «КИЇВХЛІБ»,  ЦВ ПАТ «МАРФІН БАНК» та інших.

 1. Огляд ринку праці та можливості працевлаштування

По завершенні навчання випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» можуть працювати за фахом у фінансових органах державного, регіонального і муніципального рівнів, займаючи при цьому посади фінансиста, економіста з фінансової роботи, касира, брокера, дилера, працівника банку, страхового агента, інспектора з контролю за цінами, кредитного інспектора, фінансового менеджера та інші.

Відгуки (0)

Рейтинг 0 з 5. Голосів: 0
Ще немає відгуків

Залиште ваші відгуки

 1. Залиште відгук як гість.
Rate this post:
0 Симолів
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
Введіть текст, що на малюнку нижче.