Рекомендовано
Адреса:
вул. Садова, 2, Умань, Черкаська область, 20300, Україна
Телефон:
+38 (04744) 3-45-82
Електронна пошта:
post@udpu.edu.ua
Сторінки в соціальних мережах:
Місце на мапі:
Статус:
Державна
Форма навчання:
Денна, Заочна
Рік заснування:
1930
Акредитація:
ІV
Керівник навчального закладу:
Безлюдний Олександр Іванович

Додаткова інформація

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини – провідний заклад вищої освіти європейського рівня на Черкащині, який забезпечує ринок праці висококваліфікованими та конкурентоздатними фахівцями за широким спектром педагогічних, інженерно-технологічних, соціально-поведінкових та економічних спеціальностей. До його складу входять один навчально-науковий інститут та одинадцять факультетів.

Здійснює набір за освітніми, освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами у межах таких спеціальностей:

Ступінь «Молодший бакалавр»:

012 – Дошкільна освіта;

014.10 – Середня освіта. Трудове навчання і технології;

014.15 – Середня освіта. Природничі науки;

015.37 – Професійна освіта. Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології;

016.01 – Спеціальна освіта. Логопедія;

035.033 – Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська;

051 – Економіка;

053 – Психологія;

061 – Журналістика;

071 – Облік і оподаткування;

073 – Менеджмент;

075 – Маркетинг;

081 – Право;

091 – Біологія;

193 – Геодезія та землеустрій;

231 – Соціальна робота;

241 – Готельно-ресторанна справа;

242 – Туризм;

281 – Публічне управління та адміністрування.

Ступінь «Бакалавр»:

011 – Освітні, педагогічні науки;

012 – Дошкільна освіта;

013 – Початкова освіта;

014.00 – Середня освіта. Хореографія (художня культура);

014.01 – Середня освіта. Українська мова і література;

014.021 – Середня освіта. Англійська мова і література;

014.03 – Середня освіта. Історія;

014.04 – Середня освіта. Математика;

014.05 – Середня освіта. Біологія та здоров’я людини;

014.06 – Середня освіта. Хімія;

014.07 – Середня освіта. Географія;

014.08 – Середня освіта. Фізика;

014.09 – Середня освіта. Інформатика;

014.10 – Середня освіта. Трудове навчання і технології;

014.11 – Середня освіта. Фізична культура;

014.13 – Середня освіта. Музичне мистецтво;

014.12 – Середня освіта. Образотворче мистецтво;

014.15 – Середня освіта. Природничі науки;

015.00 – Професійна освіта. Дизайн;

015.37 – Професійна освіта. Аграрне виробництво,

переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології;

015.39 – Професійна освіта. Цифрові технології;

016.01 – Спеціальна освіта. Логопедія;

017 – Фізична культура і спорт;

024 – Хореографія;

025 – Музичне мистецтво;

032 – Історія та археологія;

035.033 – Філологія. Слов’янські мови та літератури

(переклад включно), перша – польська;

051 – Економіка;

053 – Психологія;

071 – Облік і оподаткування;

072 – Фінанси, банківська справа та страхування;

073 – Менеджмент;

075 – Маркетинг;

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

091 – Біологія;

101 – Екологія;

122 – Комп’ютерні науки;

231 – Соціальна робота;

232 – Соціальне забезпечення;

241 – Готельно-ресторанна справа;

242 – Туризм.

Ступінь «Магістр»:

011 – Освітні, педагогічні науки;

012 – Дошкільна освіта;

013 – Початкова освіта;

014 – Середня освіта. Хореографія;

014.01 – Середня освіта. Українська мова і література;

014.021 – Середня освіта. Англійська мова і література;

014.03 – Середня освіта. Історія;

014.04 – Середня освіта. Математика;

014.05 – Середня освіта. Біологія та здоров’я людини;

014.06 – Середня освіта. Хімія;

014.07 – Середня освіта. Географія;

014.08 – Середня освіта. Фізика;

014.09 – Середня освіта. Інформатика;

014.10 – Середня освіта. Трудове навчання і технології;

014.11 – Середня освіта. Фізична культура;

014.13 – Середня освіта. Музичне мистецтво;

014.12 – Середня освіта. Образотворче мистецтво;

014.15 – Середня освіта. Природничі науки;

015.37 – Професійна освіта. Аграрне виробництво,

переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології;

015.39 – Професійна освіта. Цифрові технології;

016.01 – Спеціальна освіта. Логопедія;

025 – Музичне мистецтво;

032 – Історія та археологія;

035.01 – Філологія. Українська мова та література;

035.041 – Філологія. Германські мови і літератури

(переклад включно) перша – польська;

034 – Культурологія;

051 – Економіка;

053 – Психологія;

071 – Облік і оподаткування;

072 – Фінанси, банківська справа та страхування;

073 – Менеджмент;

075 – Маркетинг;

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

231 – Соціальна робота;

241 – Готельно-ресторанна справа;

242 – Туризм;

281 – Публічне управління та адміністрування.

Науковий рівень: доктор філософії

011 – Освітні, педагогічні науки;

015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями);

032 – Історія та археологія;

053 – Психологія;

073 – Менеджмент;

231 – Соціальна робота.

Науковий рівень: доктор наук

011 – Освітні, педагогічні науки;

015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями);

032 – Історія та археологія;

053 – Психологія;

073 – Менеджмент;

231 – Соціальна робота.

Матеріально-технічна база університету включає: 5 навчально-лабораторних корпусів, навчальні майстерні, два комфортабельні студентські гуртожитки, агробіостанцію, бібліотеку з фондом більше 500 тис. примірників, сучасні читальні зали, 3 лінгафонні кабінети, дві студентські їдальні, спортивний комплекс, у всіх корпусах та гуртожитках студенти мають вільний доступ до мережі Інтернет.

На денній та заочній формах навчання вищу освіту з 9 галузей знань здобувають понад 10000 студентів (за ступенем «Молодший бакалавр» – 19 спеціальностей, за першим (бакалаврським) рівнем – 41 спеціальність, за другим (магістерським) рівнем вищої освіти – 37 спеціальностей). Університет надає освітні послуги іноземним громадянам за акредитованими спеціальностями, здійснює підготовку громадян України до вступу у заклади вищої освіти.

Освітній процес забезпечує професорсько-викладацький колектив 39 кафедр, у складі яких працює понад 500 викладачів; серед них 65 докторів наук, професорів та 321 кандидат наук, доцент. У складі науково-педагогічних працівників – дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, академік Академії будівництва та архітектури України, заслужені працівники освіти України, народний артист України, заслужений майстер народної творчості України, заслужені працівники культури України, майстри спорту України міжнародного класу, лауреати міжнародних конкурсів і державних премій.

Високий статус університету підтверджується численними здобутками співробітників університету, досягнення яких відзначено почесними званнями «Заслужений працівник освіти України», «Заслужений працівник культури України», «Заслужений майстер народної творчості України», понад 80 відмінників освіти України, близько 60 працівників нагороджено орденами, медалями, нагрудними знаками та іншими державними і відомчими нагородами.

У науковій інфраструктурі діють 3 науково-дослідних центри подвійного підпорядкування (НАПН, НАН та МОН України), 11 регіональних науково-методичних центрів, 3 міжнародних культурно-освітніх центри, 24 науково-дослідних лабораторії, 14 наукових шкіл, 2 спеціалізовані вчені ради, функціонує аспірантура і докторантура.

Щороку на базі університету проводяться міжнародні та всеукраїнські конференції. Наукові дослідження, які здійснюють учені університету, охоплюють широкий спектр проблем фундаментального та прикладного характеру. Науковою роботою охоплено близько двох тисяч студентів.

Університет плідно співпрацює із закладами вищої освіти Польщі, Франції, США, Канади, Німеччини, Білорусі, Італії, Португалії, Іспанії та інших країн; викладачі Університету є членами міжнародних наукових товариств, асоціацій, адміністративних структур. В університеті активно функціонує відділ наукових досліджень, інновацій та міжнародного співробітництва, Польський культурно-освітній центр, Україно-ізраїльський центр освіти, науки і культури, Україно-туркменський освітньо-культурний центр. Університет виступає учасником проектів «Mobile+», «Mobile+2», «Mobile+3», «Mevlana», успішно реалізує програми академічної мобільності та подвійного диплома.

Організація освітнього процесу здійснюється на засадах Європейської кредитно-трансферної накопичувальної системи (ЄКТС), активно впроваджується дистанційне навчання. Студенти мають можливість пройти військову підготовку на базі Одеської військової академії і Сумського державного університету та отримати первинне офіцерське звання.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини має значний досвід інклюзивного навчання. З метою соціальної та освітньої інтеграції студентської молоді з інвалідністю діє Центр соціальної та освітньої інтеграції «Без бар’єрів».

Практична підготовка фахівців залежно від спеціальності реалізується у державних та приватних закладах освіти різних типів, закладах соціальної сфери, оздоровчих таборах («Молода Гвардія», «Артек – Буковель» та ін.), виробничих підприємствах в регіоні та закордоном тощо.

Стипендіальний фонд передбачає два види стипендій – академічну (за досягнення у навчанні) та соціальну (для соціально незахищених громадян, пільговиків). Академічну стипендію отримують студенти, які займають високі місця в рейтингу успішності Університету. Розмір мінімальної академічної стипендії становить 1300 грн, відмінники отримують 1892 грн. На окремих спеціальностях (014 Середня освіта (Математика, Біологія, Фізика, Хімія, Інформатика), 016 Спеціальна освіта) ординарна стипендія затверджена в розмірі 1660 грн, підвищена – 2416 грн.

Виплата соціальних стипендій проводиться органами соціального захисту населення на підставі відповідних документів.

В Університеті діє низка спеціальних стипендіальних програм – стипендії Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів, імені видатних вчених тощо.

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини працює більше 50 різних гуртків, клубів за інтересами, студій дозвілля, творчих колективів, 13 з яких мають почесне звання «народний».

Студентські лідери є членами Вченої ради та ректорату, а також членами вчених рад факультетів та інституту.

В університеті створено унікальний у своєму роді Національно-патріотичний табір для студентської молоді «Дія», студентську соціально-психологічна службу.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини є осередком розвитку спорту та спортивно-масової роботи в місті та регіоні, при спортивному клубі функціонує близько 20 оздоровчих секцій. До послуг студентів спортивні та тренажерні зали, кваліфіковані тренери. Збірні команди університету беруть участь у всіх змаганнях університету, міста, області, України, успішно виступають та перемагають на чемпіонатах України, Європи та світу.

Нагороди та рейтингові показники.

Кілька років поспіль Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини є лідером вступної кампанії серед закладів вищої освіти Черкащини та стабільно входить у першу сотню найкращих закладів вищої освіти.

Університет гарантує якісну освіту, навчання, стажування та практику за кордоном, активне студентське життя та комфортні умови.

Наш випускник є конкурентоспроможним на ринку професій.

Запрошуємо до сучасного, мобільного та успішного університету, навчатись у якому престижно і цікаво.

Зарахування до Університету здійснюється відповідно до Правил прийому, які розроблені Приймальною комісією Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти України, затверджених наказом МОН України.

Детальна інформація щодо процедури зарахування на навчання в Університет розміщена на веб-сайті університету за адресою: https://udpu.edu.ua/vstup.

Консультацію щодо особливостей вступної кампанії можна отримати за телефонами:

+38 (04744) 4-05-20, +38 (096) 03-39-633, +38 (063) 14-97-988.

79764 переглядів

Відгуки (0)

Рейтинг 0 з 5. Голосів: 0
Ще немає відгуків

Залиште ваші відгуки

  1. Залиште відгук як гість.
Rate this post:
0 Симолів
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
Введіть текст, що на малюнку нижче.