Рекомендовано
Адреса:
вул. Пирогова, 71-а, м. Вінниця, 21037
Телефон:
+38 (0432) 53-62-59, +38 (0432) 50-55-54, +38 (067) 427-95-35
Електронна пошта:
rektor-vfeu@ukr.net
Статус:
Приватний
Форма навчання:
Денна, Заочна
Рік заснування:
1993
Акредитація:
IV

Додаткова інформація

СПЕЦІАЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

Завдання, яке стоїть на сьогодні перед Університетом, можна сформулювати лаконічно: готуємо конкурентноздатного спеціаліста. Адже ефективний розвиток ринкової економіки в Україні неможливий без плекання нової філософії господарювання, нових принципів і методів керування, що відповідають світовим стандартам, впровадження прогресивних технологій і форм організації виробництва. Заклад ставить за мету формування економічного менталітету, що має високий рівень інтелектуального потенціалу, наукового пошуку, організаційної культури. Обираючи заклад, кожна молода людина обирає для себе майбутню сферу діяльності. І від того, наскільки цей вибір буде продуманим і виваженим, залежить спокійне і щасливе життя батьків, добробут сім’ї та власна впевненість у завтрашньому дні.

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Бухгалтер сьогодні – це високоосвічений фахівець, компетентний у проектуванні інформаційних систем, аналізі складних господарських операцій, який вміє інтерпретувати та аналізувати дані про діяльність підприємства і фінансову звітність, давати поради щодо прийняття управлінських рішень, здійснювати облік і проводити аудит.

Програми професійного спрямування:
 Облік і оподаткування,
 Облік і оподаткування в сфері торговельного бізнесу,
 Облік і оподаткування у фінансово-кредитних установах і організаціях,
 Облік і оподаткування у податковій та банківській сферах;
 Облік і оподаткування на виробничих підприємствах.

Підготовка здійснюється з поглибленим вивченням:
 Інформаційних систем і технологій обліку,
 Обліку і аналізу зовнішньоекономічної діяльності,
 Фінансового обліку,
 Управлінського обліку,
 Фінансово-господарського контролю,
 Облікової політики підприємства,
 Обліку в сфері торговельного бізнесу,
 Обліку в сфері ресторанного бізнесу,
 Аудиту.

Закінчивши університет, випускники можуть працювати в 
 контрольно-ревізійних органах: 
- бухгалтером,
- ревізором,
- інспектором-ревізором. 
 аудиторських фірмах: 
- керівником, фінансовим директором,
- заступником керівника, 
- аудитором, аудитором-інспектором, 
- бухгалтером, бухгалтером-експертом,
- економістом-аналітиком.
 органах податкової інспекції та податкової міліції: 
- керівником (начальником відділу), заступником керівника, 
- старшим інспектором, податковим інспектором,
- головним бухгалтером, головним ревізором,
- заступник головного бухгалтера з податків та фінансів,
- провідним спеціалістом з бухобліку.

 в службах народного господарства - на підприємствах, фірмах, в банках, страхових, проектних організаціях, установах різних форм власності та корпораціях, спільних акціонерних підприємствах, товариствах. Керівниками цих організацій, їх економічних служб, головними спеціалістами, бухгалтерами, фінансистами.

 викладач навчальних закладів різних рівнів акредитації, професіонал в галузі обліку та аудиту.

МЕНЕДЖМЕНТ

Сьогодні, коли Україна будує ринкову економіку, неможливо, щоб керівні посади займали люди, які не володіють економічною теорією, теорією управління і сучасним менеджментом; неможливо в ринкових умовах управляти будь-якою організацією, не покладаючись на філософію маркетингу, не може керівник будь-якої ланки управління не знати психології управління.

Програми професійного спрямування: 
 Менеджмент організацій,
 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності,
 Менеджмент економічної безпеки,
 Менеджмент туристичного і торгівельного бізнесу.
 Менеджмент в охороні здоров'я
 Менеджмент митної справи

Підготовка здійснюється за програмами з поглибленим вивченням дисциплін: 
 Управління персоналом,
 Управління якістю,
 Менеджмент у сфері послуг,
 Правове регулювання управлінської діяльності,
 Методи прийняття управлінських рішень,
 Міжнародний менеджмент,
 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції,
 Міжнародний маркетинг.

Наш університет готує саме таких фахівців, які можуть реалізуватися, насамперед, в 
 контрольно-ревізійних і фінансових органах: 
- керівник економічного, фінансового відділу,
- заступник керівника, 
- старший економіст по цінах, 
- економіст-ревізор, 
- фінансист, 
 на аудиторських фірмах: 
- керівник,
- заступник керівника фірми, 
- старший економіст-аудитор (з кваліфікаційним сертифікатом),
 як фізична особа, що відкрила власну справу, 
- економіст-експерт, 
- економіст-аналітик.

а також керівник підприємства, установи та організації; головний фахівець або менеджер структурних підрозділів, радник, керівник апарату органів державної влади, консультант з економічних питань, фахівець з ефективності підприємства, торговельний представник, провідний фахівець з питань зовнішньоекономічної діяльності, економічної безпеки, організації туристичного бізнесу та ін.,

працівники структур і підрозділів центральних та місцевих органів санітарно-епідеміологічної служби МОЗ, Державного департаменту з нагляду за охороною праці, Міністерства праці та соціальної політики, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації, обласних, районних та міських центрах здоров’я, громадських організацій, що працюють у сфері громадського здоров’я. Менеджери медичних закладів недержавної форми власності та установ медичного страхування, менеджер з персоналу установ в галузі охорони здоров'я, менеджер зі збуту установ в галузі охорони здоров'я,

агент з митного оформлення вантажів та товарів; агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті). начальник перевантажувального комплексу; керівник відділу міжнародних перевезень; помічник керівника відділу зовнішніх зв’язків; завідувач / заступник завідувача митного складу; керівник підприємства, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність; керівник безмитного магазину та його структурного підрозділу; інспектор митний; брокер митний; інспектор з експорту; менеджер з міжнародних перевезень

у службах народного господарства керівник філіалу фірми, його заступник, головний економіст, начальник служби менеджменту, маркетингу, постачання та збуту, завідувачем фінансовим та економічним відділом, відділом праці та зарплати, економіст, начальник бюро економічного аналізу, економіст-аналітик, науковий співробітник,


викладач навчальних закладів різних рівнів акредитації, професіонал в галузі менеджменту.

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

Основна професійна діяльність фахівця з економічної кібернетики – це: організаційно-управлінська, проектно-технологічна, маркетингова, експлуатаційна, аналітична та підприємницька сфери.


Програми професійного спрямування: 
 Економічна кібернетика,
 Інформаційний менеджмент,
 Програмування,
 Інформаційні системи в економіці,
 Інформаційні технології в економіці.

Підготовка здійснюється за програмами з поглибленим вивченням дисциплін: 
 Інформаційні системи програмування,
 Іноземна мова, 
 Інформаційні системи і технології в економіці,
 Прогнозування соціально-економічних процесів,
 Моделювання економіки,
 Електронна комерція, 
 Комп’ютерні мережі.

Економіст-кібернетик може реалізувати себе 

як інженер з програмного забезпечення комп'ютерів, розробник обчислювальних систем, інженер комп’ютерних систем, конструктор комп’ютерних систем, експерт з питань комп’ютеризації; 
економіст інформаційно-обчислювального центру, з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, з договірних та претензійних робіт, з планування, з фінансової роботи; адміністратор баз даних;

економіст-математик, економіст-аналітик, економіст-статистик, менеджер з інформаційних технологій, інформаційний менеджер, менеджер проекту;

керівник підприємства, фірми, економічної служби, обчислювального центру, головний спеціаліст із впровадження нової техніки й технологій, економіст державної служби, консультант з економічних питань;
викладач навчальних закладів різних рівнів акредитації, професіонал в галузі економіки та інформатики.

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Підготувати фінансиста – завдання складне, проте під силу викладачам кафедри фінансів. Майбутні спеціалісти отримують знання з багатьох економічних дисциплін: фінанси підприємства, бухгалтерський облік, аудит, фінансовий менеджмент, маркетинг та ін.


Програми професійного спрямування:
 Фінанси,
 Банківська справа,
 Оподаткування,
 Страхування.

Підготовка здійснюється з поглибленим вивченням: 
 Фінансового менеджменту,
 Податкового менеджменту,
 Казначейської справи, 
 Страхової справи, 
 Фінансової діяльності суб'єктів господарювання, 
 Інвестиційної діяльності,
 Фінансового права,
 Банківських операцій.

Випускники можуть працювати:
 в інвестиційних і страхових компаніях, фондових біржах, у кредитних спілках, банківських установах;
 в органах державного управління та регулювання фінансової, страхової, інвестиційної і банківської діяльності, консалтингових і аудиторських фірмах;
 на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності.
 викладати в навчальних закладах різних рівнів акредитації.

Випускники є провідними фахівцями в галузі 
оподаткування і страхування, у банківській сфері, на ринку капіталів, валютних ресурсів та цінних паперів, інвестиційної, експертно-консультаційної діяльності та можуть займати посади:
- головного фінансиста, ревізора,
- податкового інспектора,
- фінансового директора;
- аудитора, фінансиста - аналітика,
- страхового менеджера,
- менеджера з інвестицій,
- фінансиста з оподаткування,
- фахівця з фінансів у державних органах влади і місцевого самоврядування,
- кредитного інспектора,
- керівника підприємства (фірми), банківської установи, кредитної спілки.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО КОЛЕДЖУМолодший спеціаліст – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.
Особи, які мають базову середню освіту, можуть одночасно навчатися за освітньо-професійної програмою підготовки молодшого спеціаліста і здобувати повну загальну середню освіту.

ПРАВО

Сьогодні без належного рівня юридичних згань і навичок неможлива свідома участь громадян у суспільному та державному житті. Система юридичної освіти передбачає отримання студентами загальноосвітньої, юридичної, прикладної підготовки, побудована з орієнтацією на професійну майстерність юриста.

Програми професійного спрямування:
 право;
 правознавство;
 митна діяльність.

Підготовка здійснюється з поглибленим вивченням 
 сучасних комп'ютерних технологій та іноземної мови.

Випускники можуть працювати
судові та правоохоронні органи, установи та органи юстиції, органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, юридичні служби підприємств (торговельні підприємства, промислові підприємства, підприємства сфери обслуговування).

Випускники є провідними фахівцями в галузях надання інформаційних послуг; діяльності у сферах права та бухгалтерського обліку; діяльності головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування; діяльності охоронних служб та проведення розслідувань; державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування; діяльності у сфері юстиції та правосуддя; діяльності у сфері охорони громадського порядку та безпеки; діяльності організацій промисловців і підприємців, професійних організацій та можуть займати посади в:
 Органах правосуддя:
завідувач канцелярії районного, міського, обласного суду, секретар суду, секретар судового засідання, судовий виконавець, спеціаліст І та ІІ категорії арбітражного суду;
 Органах виконавчої влади:
- секретар сільської ради,
- інспектор приймальних, загальних і інших відділів,
- виконавчих комітетів рад,
- секретар-референт;
 Установах юстиції:
- спеціаліст І та ІІ категорії органів ЗАГСУ,
- консультант нотаріальної контори,
- завідувач канцелярії президії колегії адвокатів,
- архіваріус;
 Органах внутрішніх справ:
- молодший слідчий,
- інспектор митної служби ІІІ рангу,
- старший інспектор паспортної служби;
 Юридичній службі народного господарства:
- юрисконсульт,
- претензіоніст,
- інспектор з кадрів,
- секретар-референт,
- завідувач канцелярії установи, організації, фірми.

За бажанням випускники відповідно до угоди можуть продовжити своє навчання для здобуття ступеня освіти – бакалавр, магістр – у Харківському університеті економіки та права, Київському університеті права, Національному університеті внутрішніх справ, Одеській національній юридичній академії та інших ВНЗ.

49013 переглядів

Відгуки (0)

Рейтинг 0 з 5. Голосів: 0
Ще немає відгуків

Залиште ваші відгуки

  1. Залиште відгук як гість.
Rate this post:
0 Симолів
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
Введіть текст, що на малюнку нижче.