Рекомендовано
Адреса:
кабінет № 418а, проспект Перемоги, 54/1, Київ, Київська область, 03680, Україна
Телефон:
+38 (044) 456-03-02, +38 (044) 456-03-64
Електронна пошта:
dis@kneu.edu.ua
Сторінки в соціальних мережах:
Статус:
Державний
Форма навчання:
Денна, Заочна
Рік заснування:
1906
Акредитація:
IV

Додаткова інформація

Навчання іноземних студентів у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» розпочато з 1960 року. За весь період діяльності університетом підготовлено 2200 студентів з 60 країн світу, 186 аспірантів отримали дипломи кандидатів наук, пройшли стажування 72 викладачі з 24 країн світу.
Сьогоднішній ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» - це сучасний науковий та освітній центр, який пропонує своїм студенам якісне навчння за сучасними напрямками. Він єдиний ВНЗ в Україні, в якому зосереджені практично усі спеціальності пов’язані з економікою. В університеті функціонує російськомовний потік, де студенти можуть навчатися перші два роки російською мовою, водночас студенти вивчають українську мову, необхідну їм для подальшого навчання.
Запрошуємо вас до навчання та співпраці з ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

В рамках реалізації євроінтеграційних прагнень та участі України в глобальному ринку праці університет пропонує англомовні магістерські програми, які відповідають сучасним стандартам провідних університетів світу. Метою запровадження цих програм є підготовка фахівців найвищої кваліфікації, які здатні ефективно працювати в умовах мультинаціонального глобального середовища.

Перелік англомовних магістерських програм:
Бізнес адміністрування (МВА) – тривалість навчання 1,6 роки за спеціалізаціями:
Управління розвитком бізнесу
Менеджмент в міжнародному бізнесі
Магістерська програма «Менеджмент проектів і консалтинг» - тривалість навчання 1,6 роки
Магістерська програма «Менеджмент підприємницької діяльності» - тривалість навчання 1,6 роки
Магістерська програма «Управління міжнародним бізнесом» - тривалість навчання 1,6 роки
Магістерська програма «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» - тривалість навчання 1,6 роки
За більш детальною інформацією звертись за телефлнами: +38 (050) 38-56-036, +38 (044) 456-30-19

Спеціальності, за якими проводиться прийом на 1-й курс до КНЕУ
Ступінь вищої освіти – бакалавр 
(термін навчання 4 роки):

ge1

Ступінь вищої освіти – магістр (термін навчання 1 рік 6 місяців):

ge2

Підготовче відділення

Підготовче відділення – навчальний підрозділ Київського національного економічного університету, який забезпечує слухачам поглиблене вивчення української та російської мови, основ інформатики, основ економіки, математики, основ економічної та соціальної географії світу. Випускникам підготовчого відділення надається перевага при вступі до нашого університету.
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Address:Prospect Peremogy, 54/1, Kyiv, 03680, Ukraine, room 418
tel.: +38 (+38044) 456-03-02, +38 (+38044) 456-03-64
e-mail: dis@kneu.edu.ua
Year of foundation: 1906
Level of accreditation – IV Form of ownership – state-ownedMode of study – full-time, part-timeLevel of training – bachelor, master

Additional information
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman has been training foreign students since 1960. The University has trained 2200 foreign students from 60 countries, 186 postgraduate students have been awarded the diploma of candidate of sciences, 72 faculty members have undergone internship in 24 countries.
The present-day Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman is a modern scientific and educational center offering its students quality education under contemporary specialities. This is the only higher educational institution in Ukraine that offers education practically under all economic specialities. At the University there are Russian-speaking student groups where students can study their first two years under Russian-taught educational programmes, at the same time learning the Ukrainian language, that they will need in their future training.
We invite you to enrol and cooperate with Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman.

In the framework of implementation Ukraine's aspirations for European integration and its participation in the global labour market, the University offers English-taught master programmes that meet the modern standards used in the leading world universities. The aim of these programmes is to train highly-qualified specialists who are able to efficiently work under the conditions of the multinational global environment.
List of English-taught master programmes
Master of Business Administration (MBA) – duration of training 1,6 year under the specializations:
Business Development Management
Management in International Business
Master Programme «Project Management and Consulting» - duration of training 1,6 year
Master Programme«Management of Entrepreneurial Activity» - duration of training 1,6 year
Master Programme «International Business Management» - duration of training 1,6 year
Master Programme«Accounting and Audit in Management of Entrepreneurial Activity» - duration of training 1,6 year
For additional information you may phone the following numbers: +38 (050) 385-60-36, +38 (044) 456-30-19

Specialities offered by KNEU for enrolment for 1st-year students
Higher education level - Bachelor (duration of training 4 years):

 

ge3

Higher education level - Master (duration of training 18 months):

ge4 1

Preparatory division
The preparatory division is an educational division of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman which provides attendees with an in-depth study of Ukrainian and Russian languages, Fundamentals of Informatics, Fundamentals of Economics and World Social Geography. Graduates of the preparatory division are given a preference when enrolling to our university.

88057 переглядів

Відгуки (0)

Рейтинг 0 з 5. Голосів: 0
Ще немає відгуків

Залиште ваші відгуки

  1. Залиште відгук як гість.
Rate this post:
0 Симолів
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
Введіть текст, що на малюнку нижче.