Рекомендовано
Адреса:
просп. Науки, 14, м. Харків, 61166
Телефон:
+38 (057) 702-18-07
Електронна пошта:
info@nure.ua
Сайт:
Сторінки в соціальних мережах:
Статус:
Державний
Рік заснування:
1930
Акредитація:
IV
Керівник навчального закладу:
Валерій Васильович Семенець

Додаткова інформація

Факультети і спеціальності

І Факультет електронної та біомедичної інженерії (ЕЛБІ)

 • Інженерія оптоінфрмаційних та лазерних систем
 • Мікро- та наноелектроніка
 • Біомедична інженерія
 • Ортопедичні технології та інженерія
 • Електронні пристрої та системи

ІІ Факультет інфокомунікацій (ІК)

 • Телекомунікації
 • Інфокомунікаційна інженерія
 • Інформаційно-мережна інженерія
 • Управління інформаційною безпекою
 • Технічна експертиза

ІІІ  Факультет комп’ютерних наук (КН)

 • Програмна інженерія
 • Комп’ютерні науки та технології
 • Штучний інтелект
 • Інформаційні технології управління
 • Видавничо-поліграфічна справа

IV  Факультет інформаційних радіотехнологій та технічного захисту інформації  (ІРТЗІ)

 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • Системи технічного захисту інформації
 • Інформаційні технології інтернету речей
 • Системи, технології  і комп’ютерні засоби мультимедіа
 • Радіотехніка
 • Медіаінженерія

V Факультет автоматики і комп’ютеризованих технологій  (АКТ)

 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • Системна інженерія
 • Інтелектуальні технології засобів радіоелектроніки
 • Радіоелектронні засоби вбудованих систем
 • Вбудовані системи авіоніки

VI Факультет комп’ютерної інженерії та управління (КІУ)

 • Комп’ютерна інженерія
 • Безпека інформаційних і комунікаційних систем

VII Факультет інформаційно-аналітичниx теxнологій тa менеджмeнту (ІТМ)

 • Еконoмічна кібернeтика
 • Прикладна математика
 • Інформатика
 • Системний аналіз

Сучасність

Університет складається з 7 факультетів, 34 кафедр. В університеті навчається понад 8 000 студентів за різними формами навчання. Здобувають освіту близько 600 іноземних студентів із майже 40 країн світу.

Університет є постійним партнером у спільних проектах в рамках міжнародних грантових програм Європейського Союзу (Tempus, Erasmus), Програми розвитку ООН, Британської Ради, НАТО.

В університеті працюють близько 160 докторів наук, професорів, 370 кандидатів наук, доцентів, діє відділ аспірантури докторантури.  На цей час в університеті працюють 7 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних робіт, з них 6 – докторських, 1 – кандидатська (PhD).

 Наукова бібліотека містить понад 1,5 мільйона примірників на паперових носіях. Електронна бібліотека має доступ до найвідоміших інформаційних баз світового інформаційного простору. Видаються 6 наукових журналів, проводяться наукові конференції під егідою IEEE.Навчальні та наукові лабораторії завдяки найсучаснішому обладнанню проводять дослідження, що дозволяють реалізовувати свій потенціал та інтегруватися у світовий академічний простір.

Цього року Університет приєднався до рейтингу Times Higher Education University Impact Ranking і вперше потрапив до бази світового рейтингу THE. Університет вперше включено до рейтингу університетів країн Європи, що розвиваються, та Центральної Азії QS EECA від британського консалтингового агентства QS.

 • у рейтингу QS EECA 2020 Університет посів місце у групі 241-250 та 11 місце серед 20 ЗВО України;
 • у рейтингу Times Higher Education University Impact Ranking 2019 Університет зайняв позицію у діапазоні 301+;
 • у рейтингу університетів світу Webometrics Ranking of World Universities станом на липень 2019 року ХНУРЕ займає 10 місце серед 320 ЗВО Україні. У тому числі, за показником Excellence, що показує кількість статей науковців університету, які входять до кращих 10% найбільш цитованих за розрахунками SСImago, ХНУРЕ посідає 7 місце;
 • у рейтингу Transparent Ranking (Top Universities by Google Scholar Citations) від Webometrics у липні 2019 р. ХНУРЕ зайняв 8 позицію у порівнянні із 25 у липні 2018 року;
 • у рейтингу університетів України від порталу Освіта.ua за показниками бази даних Scopus станом на квітень 2019 року Університет займає 22 місце серед 166 ЗВО, у порівнянні з 2018 роком – 20 місце серед 162 ЗВО, у т.ч. за кількістю статей – зберіг 10 місце, за кількістю цитувань – піднявся з 17 на 16 місце;
 • у рейтингу web-популярності uniRank University Ranking у липні 2019 р. Університет посів 25 місце серед 171 ЗВО України у порівнянні із 32 місцем у липні 2018 року;
 • у міжнародному рейтингу наукових організацій SCImago Institutions Rankings 2019 року ХНУРЕ зайняв 22 місце серед 33 наукових організацій і 13 місце з 16 університетів України. У 2018 році – 13 місце з 25 організацій, та 9 з 11 університетів;
 • у міжнародному порівняльному рейтингу U-Multirank ХНУРЕ займає 10 місце за всіма індикаторами, у тому числі за напрямом Наукові дослідження (Research) займає 4 місце. Серед 1006 Європейських університетів ХНУРЕ займає 442 місце порівняно із 446 серед 925 у 2018 році;
 • у рейтингу «ТОП-200 Україна» у 2019 році Університет займає 18 місце серед 200 ЗВО у порівнянні з 23 у 2018 році. Комплексні складові інтегрованого індексу рейтингової оцінки наступні: оцінка якості науково-педагогічного потенціалу не змінилася – 14,09; оцінка якості навчання – 7,53 (у 2018 році – 7,61); оцінка міжнародного визнання – 6,75 (у 2018 році – 11,4). Оцінка інтегрального показника діяльності – 28,37 ( у 2018 році – 33,1);
 • у «Консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України» Університет у 2019 році зайняв позицію 15-16 серед 237 ЗВО;
 • у рейтингу ЗВО м. Харкова у 2019 році Університет займає 4 місце;
 • у рейтингу вишів від порталу DOU-2019 ХНУРЕ посів 6 місце.

Ми цінуємо баланс досліджень і освіти, заохочуємо відкрите мислення, дотримуємося принципів толерантності та мультикультуралізму.

На честь університету названа мала планета – 10681 ХТУРЕ.

Підготовче відділення – багатофункціональний навчально-методичний підрозділ Харківського національного університету радіоелектроніки, який забезпечує поглиблене вивчення загальноосвітніх дисциплін – інформатики, фізики, української мови, математики, а також займається підготовкою учнів шкіл та технічних ліцеїв, студентів технікумів та коледжів до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та вступу до закладів вищої освіти України.

На базі ПВ працюють:

 • групи поглибленої підготовки для учнів 9–11 класів терміном навчання 2–3 роки (недільна, заочна, навчально-консультаційна форма навчання);
 • курси базової комп’ютерної підготовки, інтернет-програмістів, основ дизайну тощо;
 • недільний клуб “Юний програміст”.

Контакти: Головний корпус, 1 поверх, кімн. 144, (057) 702-14-55, cdp@nure.ua

ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

 Основна діяльність центру полягає у наданні таких освітніх послуг:

освіта за іншою спеціальністю (2 роки) – ступінь бакалавра за спеціальностями:

 • Інженерія програмного забезпечення (Програмна інженерія);
 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Системи штучного інтелекту);
 • Кібербезпека (Безпека інформаційних і комунікаційних систем), тощо;

заочна магістратура з застосуванням дистанційних технологій (1,5 або 2 роки), за спеціальностями:

 • Інженерія програмного забезпечення (освітня програма – Інженерія програмного забезпечення);
 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології (освітня програма – Системи штучного інтелекту);
 • Кібербезпека (освітня програма – Безпека інформаційних і комунікаційних систем);
 • Видавництво та поліграфія (освітня програма – Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв);
 • Телекомунікації та радіотехніка (освітня програма – Телекомунікаційні системи та мережі) тощо.

професійний розвиток за основними спеціальностями.

Середньорічний контингент слухачів центру складає 450-550 чоловік. За час його існування тут пройшли навчання понад 20000 фахівців.

Навчання здійснюється в сучасних комп’ютерних класах. Лекції та практичні заняття проводять висококваліфіковані викладачі університету, професіоналізм яких підтверджений численними міжнародними сертифікатами.

Центр організовує курси навчання, призначені для професійного розвитку людей, які мають базову та вищу освіту.

Випускники отримують документи про закінчення навчання (свідоцтво про підвищення кваліфікації, диплом бакалавра або магістра).

Контакти: кімн. 283, 283-а, (057)70-21-805, catr@nure.ua

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Навчально-науковий центр заочної форми навчання (ННЦЗФН) є структурним підрозділом ХНУРЕ, який здійснює організацію та контроль освітньої, наукової й методичної роботи з підготовки фахівців за всіма спеціальностями підготовки студентів за заочною формою навчання; підтримку та розвиток наукової діяльності студентів заочної форми навчання університету.

Навчання студентів здійснюється як за державним замовленням так і за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр складає:

5 років – навчання з першого курсу за програмою з нормативним терміном навчання;

З роки або 4 роки – навчання з третього або другого курсів (відповідно) за умови зарахування на старший курс молодших спеціалістів за програмою з нормативним терміном навчання.

Після отримання диплома бакалавра випускники можуть продовжити навчання (1 рік 5 місяців або 1 рік 10 місяців) для отримання освітнього рівня «магістр».

Контакти: Головний корпус, 2 поверх, кімн. 227, 225, 223, (057) 702-14-75, ceme@nure.ua

До заяви абітурієнти мають подати такі документи:

 1. Паспорт громадянина України (з довідкою про реєстрацію).
 2. Копії паспорта та довідки про реєстрацію – 2 шт.
 3. Військовий квиток або приписне свідоцтво – для військовозобов’язаних – (обов’язково для чоловіків з 16,5 років) і копія – 2 шт.
 4. Копія довідки про ідентифікаційний код – 2 шт.
 5. Атестат про повну загальну середню освіту та копія – 2 шт. Приклад.
 6. Додаток до атестата з оцінками і копія – 2 шт. Приклад.
 7. Сертифікат ЗНО та копія сертифіката – 2 шт.
 8. 6 кольорових фотокарток 3х4 см.
 9. Медична довідка за формою 086 та картка щеплень (копія, засвідчується у медпрацівника ХНУРЕ на вході до Приймальної комісії)

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (057) 702-17-20.

Докладніше про ВНЗ

1930 року на базі будівельного факультету Харківського політехнічного інституту (ХПІ) й архітектурного факультету Харківського художнього інституту заснований вищий навчальний заклад  Харківський інженерно-будівельний інститут (ХІБІ). 1934 року до складу ХІБІ увійшли: Харківський геодезичний інститут і Науково-дослідний інститут геодезії і картографії. 1941 року навчалося 1734 студенти, заняття проводили близько 200 викладачів на 4-х факультетах: архітектурному, будівельному, сантехнічному, геодезичному. 1944 року ХІБІ був перейменований у  Харківський гірничо-індустріальний інститут вугільної промисловості СРСР (ХГІІ). Факультети: машинобудівний (2 фахи: гірниче машинобудування і технологія машинобудування); гірничо-електромеханічний; промислового транспорту. 1947 року Харківський гірничо-індустріальний інститут був перейменований у  Харківський гірничий інститут Мінвузу СРСР. Факультети: гірничий, шахтобудівельний, гірничо-електромеханічний, промислового транспорту. 1962 року ХГІІ отримав назву  Харківський інститут гірничого машинобудування, автоматики й обчислювальної техніки (ХІГМАОТ). Факультети: автоматизація виробничих процесів у гірничій промисловості, радіотехнічний, гірничого машинобудування. 1966 року ХІГМАОТ перейменований у  Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ). Факультети 1966 року: автоматики, обчислювальної техніки, радіотехнічний, радіофізичний, електроніки, гірничого машинобудування, 1972 року: систем керування, конструювання радіоапаратури, радіотехнічний, обчислювальної техніки, електроніки. На початку 1970-х років ХІРЕ готував інженерів за 7-ма фахами: 0606 — автоматики і телемеханіки; 0608 – математичні й обчислювально-вирішальні пристрої; 0611 — електронні прилади; 0612 — промислова електроніка; 0704 — радіофізика й електроніка; 0701 – радіотехніка; 0705 – конструювання і технологія виробництва радіоапаратури. 1981 року інститут нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора, а 1982 року йому присвоєно ім’я видатного вченого і конструктора ракетно-космічної техніки академіка М. К. Янгеля. 1993 року Харківський інститут радіоелектроніки перейменований у  Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХДТУРЕ).

2001 року отримав статус національного.

89243 переглядів

Відгуки (0)

Рейтинг 0 з 5. Голосів: 0
Ще немає відгуків

Залиште ваші відгуки

 1. Залиште відгук як гість.
Rate this post:
0 Симолів
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
Введіть текст, що на малюнку нижче.