Рекомендовано
Адреса:
просп. Науки, 9-а, м. Харків, 61166
Телефон:
+38 (057) 702-03-04, факс: +38 (057) 702-07-17, приймальна комісія: +38 (057) 702-18-37
Електронна пошта:
depnews@hneu.edu.ua, deppost@hneu.edu.ua
Статус:
Державний
Форма навчання:
Денна, Заочна
Рік заснування:
1930
Акредитація:
IV
Ліцензія
щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, затвердженої Наказом МОН від 31.03.2017 року № 69-л
Керівник навчального закладу:
Пономаренко Володимир Степанович

Додаткова інформація

Факультети: економічної інформатики; економіки і права; консалтингу і міжнародного бізнесу; менеджменту і маркетингу; міжнародних економічних відносин; факультет підготовки іноземних громадян;  фінансовий факультет.

Спеціальності: освітні, педагогічні науки; менеджмент соціокультурної діяльності; економіка; журналістика; облік і оподаткування; фінанси, банківська справа та страхування; менеджмент; маркетинг; підприємництво, торгівля та біржова діяльність; право; інженерія програмного забезпечення; комп’ютерні науки; системний аналіз; кібербезпека; інформаційні системи та технології; видавництво та поліграфія; соціальне забезпечення; туризм; публічне управління та адміністрування; міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; міжнародні економічні відносини.

Освітні програми для бакалавріату: економіка підприємства; управління персоналом та економіка праці; міжнародна економіка; економічна теорія та економічна політика; економічна кібернетика; економіка агробізнесу; бізнес-статистика і аналітика; реклама і зв’язки з громадськістю; медіа-комунікації; облік і аудит; фінансово-економічна безпека; бізнес-консалтинг; податковий менеджмент; фінанси і кредит; банківська справа; банківський інжиніринг і консалтинг; IT-фінанси; корпоративні фінанси; ризик-менеджмент та страхування; митна справа; менеджмент організацій і адміністрування; менеджмент інноваційної діяльності; міжнародний менеджмент; бізнес-адміністрування; логістика; маркетинг; фінансовий маркетинг; підприємництво; міжнародна торгівля; правове регулювання економіки; інженерія програмного забезпечення; комп’ютерні науки; управління складними системами; кібербезпека; інформаційні системи та технології; технології електронних мультимедійних видань; комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв; управління соціальною сферою; туризм; міжнародні відносини; публічне управління; міжнародний готельно-ресторанний бізнес; міжнародний бізнес.

Освітні програми для магістратури: педагогіка вищої школи; педагогіка та адміністрування освіти;  міжнародна економіка; економіка підприємства; управління персоналом та економіка праці; економічна теорія та економічна політика; бізнес-статистика і аналітика; економічна кібернетика; прикладна економіка; управління навчальним закладом; міжнародний менеджмент;  міжнародний IT-менеджмент; управління фінансово-економічною безпекою; менеджмент організацій і адміністрування; менеджмент інноваційної діяльності; бізнес-адміністрування; логістика; адміністративний менеджмент; управління проектами; туризм; міжнародний туризм; податковий менеджмент; облік і аудит; фінанси і кредит; банківська справа; митний контроль; IT-фінанси; фінансова медіація; фінансовий консалтинг і глобальний банківський бізнес; фінансовий маркетинг; маркетинг; міжнародні відносини; міжнародний бізнес; івент-менеджмент; підприємництво; комп’ютерні науки; інформаційні системи та технології; технології електронних мультимедійних видань; медіа-комунікації; управління соціальними проектами; бізнес-інформатика; публічне адміністрування; державна служба.

ДФН бакалавріат термін навчання на основі повної загальної середньої освіти – 3 р. 10 міс., бакалавріат на основі молодшого спеціаліста – 1 р. 10 міс., магістратура – 1 р. 4 міс.

ЗФН бакалавріат на основі повної загальної середньої освіти – 4 р. 10 міс., бакалавріат на основі молодшого спеціаліста – 1 р. 10 міс. або 2 р. 10 міс., магістратура – 1 р. 4 міс. 

Випускникам видається диплом державного зразка. 

Вступні випробування: для вступників на основі повної загальної середньої освіти конкурс сертифікатів УЦОЯО або іспити для осіб, які мають на це право, для вступників на основі молодшого спеціаліста фахове випробування в усній формі та сертифікат УЦОЯО з української мови та літератури (за економічними спеціальностями) та фахове випробування в усній формі (за комп’ютерними спеціальностями), для вступників за освітнім ступенем магістра – фахове випробування в письмовій формі, сертифікат з іноземної мови УЦОЯО або іспит з іноземної мови (за деякими спеціальностями).  

Навчання за рахунок коштів державного бюджету та за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

Вартість навчання за рік: ДФН – 10 500–18 000 грн., ЗФН – 6 500–13 000 грн. (станом на 2018 рік)

Діють підготовчі курси до ЗНО з предметів: українська мова та література, географія, історія України, іноземна мова, математика; курси з підготовки до складання співбесіди за фахом для випускників коледжів та технікумів; курси з підготовки до здачі вступного екзамену в магістратуру з іноземної мови та підготовки до ЗНО. 

Професорсько-викладацький склад ХНЕУ ім. С. Кузнеця, який налічує понад 530 осіб, серед яких доктори та кандидати наук, заслужені діячі науки і техніки, заслужені працівники освіти України, заслужені економісти України, має великий досвід як теоретичної, так і практичної роботи.

Матеріально-технічна база: сучасні аудиторії; комп’ютерні класи з сучасними комп’ютерами та виходом до Інтернет; комфортабельні гуртожитки для студентів з інших міст; їдальня та буфети; бібліотека, яка постійно оновлює свій фонд та налічує більше 840 тисяч примірників наукової та методичної літератури, а також електронних ресурсів (зокрема, електронних мультимедійних інтерактивних підручників та посібників). У бібліотеці працює система комплексного інформаційно-правового забезпечення «ЛІГА-ЗАКОН», активно функціонує Інформаційний центр Європейського Союзу в ХНЕУ ім. С. Кузнеця, а також Центр інноваційних знань Світового банку в Україні, створений на базі університету; Start-up центр, відкритий у рамках проекту Tempus SUCSID, який фінансується Програмою підтримки безперервної освіти Європейської комісії; Інформаційний центр Асоціації європейських прикордонних регіонів (АЄПР); Центр університетської успішності (ЦУУ).

Практику студенти проходять на вітчизняних підприємствах промисловості, таких як ПАТ «Турбоатом», ПАТ «Завод «Південкабель», ТОВ «ФК «Здоров'я», ПАТ «Мотор Січ», ПАТ «САН ІнБев Україна», АТ «Новий Стиль» та інші, у тому числі на провідних підприємствах нафтопереробної та газовидобувної галузі, важкої та легкої промисловості та підприємствах інших галузей, стартапах, підприємствах середнього та малого бізнесу, у різноманітних структурах банківського сектору (АБ «Укргазбанк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ «ВТБ Банк» та інші), у державних фінансово-економічних структурах (Державна казначейська служба України, Державна фіскальна служба України тощо), також в органах державної влади.

Випускники ХНЕУ ім. С. Кузнеця працюють на посадах ключових фахівців, керуючих, керівників відділів у провідних вітчизняних та міжнародних компаніях, державних установах, серед яких такі: ТОВ «Техноком» (ТМ «Мівіна», Nestle), АТ «Новий Стиль», ПАТ «САН ІнБев Україна», ПрАТ «Філіп Морріс Україна», ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД», NIX Solutions, Epam, Gameloft, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ТОВ «Глобал Білгі», ПАТ «Концерн АВЕК та Ко», ВКК «Фактор», ПАТ «Турбоатом», ПАТ «Укртелеком» та багато інших.

Післядипломна освіта: у відділі заочної, дистанційної та післядипломної освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця є можлівість підвищити кваліфікацію за такими програмами: розробка персональних навчальних систем; технологія розробки електронних видань; розвиток комунікативної компетентності у науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти; застосування пакетів програм для створення аудіо-візуальних навчально-методичних розробок, а також під час різноманітних тренінгів та семінарів. З 2010 р. ХНЕУ ім. С. Кузнеця є партнером Кембріджського університету (Великобританія) в Україні та незалежним центром з підготовки кандидатів до іспиту ВЕС (Business English Certificates), має сертифікат Exam Preparation Centre.

До послуг студентів: протягом року студенти мають змогу займатися спортивно-оздоровчим туризмом, відпочивати у Карпатах, а також літом оздоровлюватись у Затоці та Кириловці, а також здійснювати різноманітні подорожі по Україні.

Діють такі студентські гурти: наукове товариство студентів, аспірантів і докторантів ХНЕУ ім. С. Кузнеця; танцювальний колектив «Артлимон»; клуб Мафії при ХНЕУ ім. С. Кузнеця; гурт клубу веселих та кмітливих; дебатний клуб; театральний колектив «Кузнеці»; творчий колектив «Роксолана» та різноманітні спортивні секції. 

79399 переглядів

Відгуки (3)

Рейтинг 0 з 5. Голосів: 0
This comment was minimized by the moderator on the site

Закінчила цей університет кілька років тому. Вступила за рекомендацією знайомоі. Звичайно під час навчання могли бути різні ситуаціі, якісь непорозуміння дрібні. Та чогось страшного, якоісь неповаги від методистів, викладачів, інших працівників...

Закінчила цей університет кілька років тому. Вступила за рекомендацією знайомоі. Звичайно під час навчання могли бути різні ситуаціі, якісь непорозуміння дрібні. Та чогось страшного, якоісь неповаги від методистів, викладачів, інших працівників згадати не можу. Загалом вчитися було комфортно, цікаво. І про свій вибір не шкодую.

Read More
This comment was minimized by the moderator on the site

Хороший университет !)и преподаватели отличные)

This comment was minimized by the moderator on the site

Отличный ВУЗ! Здесь все на наивысшем уровне! Очень всем советую. Не упустите шанс!)

Ще немає відгуків

Залиште ваші відгуки

  1. Залиште відгук як гість.
Rate this post:
0 Симолів
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
Введіть текст, що на малюнку нижче.