Рекомендовано
Адреса:
проспект Перемоги 55, м. Харків, Україна, 61174
Телефон:
+38 (057) 337-99-96, +38 (057) 337-99-95, +38 (057) 338-55-81, +38 (093) 122-11-58, +38 (099) 615-67-01
Електронна пошта:
pk@khibs.ubs.edu.ua
Сторінки в соціальних мережах:
Статус:
Державний
Форма навчання:
Денна, Заочна, Дистанційна
Рік заснування:
1944
Акредитація:
IV
Керівник навчального закладу:
Самородов Борис Вадимович

Додаткова інформація

Харківський навчально-науковий інститут є відокремленим структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи». Інститут створений у 1944 році та за роки розвитку пройшов історичний шлях від Обліково-кредитного технікуму Державного банку до закладу вищої освіти, який здійснює підготовку бакалаврів і магістрів (у т. ч. іноземних громадян) за спеціальностями:
071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
073 «Менеджмент» 
122 «Комп’ютерні науки»
125 «Кібербезпека»
Одним із головних завдань кафедр Інституту є підготовка висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці. Фахову підготовку студентів забезпечено шляхом широкого впровадження дуальної освіти, активного впровадження комплексної моделі освітнього процесу, яка включає освітньо-професійні програми, навчально-методичне забезпечення для освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр», що дає можливість формувати професійні та соціально-емоційні компетентності (hard skills та soft skills), сприяє швидкій адаптації молодих фахівців у реальних умовах професійної діяльності та забезпечує 100% працевлаштування випускників.
Інститут – єдиний серед закладів вищої освіти Харківського регіону входить до складу Харківського банківського союзу, що дозволяє спільно з банками брати активну участь у реалізації проектів із актуальних питань функціонування та розвитку фінансово-кредитної системи України, залучати до навчального процесу провідних фахівців-практиків.
Спільно з Харківським банківським союзом, в рамках Меморандуму про співпрацю щодо розвитку фінансової грамотності у 2018 році в Інституті відкрито Навчально-тренувальний комплекс «FinTech» з сучасними технічними засобами, які використовуються для проведення освітніх та соціальних заходів з фінансової грамотності для різних верств населення Харківщини.
Функціонування власних наукових шкіл, організація Міжнародних науково-практичних конференцій: «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції», видання Збірнику наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», який представлено в міжнародній наукометричній базі даних Web of Science, є мейнстрімом залучення студентства до участі у Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах наукових робіт та олімпіадах, членства та активній інтелектуальній роботі в Науковому товаристві студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету, студентських наукових клубах Інституту.
Для розвитку всебічної обдарованості майбутнього фахівця-випускника Інституту створено цілісну систему, яка передбачає виявлення творчих та професійних здібностей, заохочення найбільш талановитої молоді іменними стипендіями, розвиток та реалізацію набутих компетентностей, стимулювання творчої роботи студентів, активізацію навчально-пізнавальної діяльності молоді, формування резерву для подальшого вступу та навчання в магістратурі та аспірантурі, підготовку науково-педагогічних кадрів.
Одним із пріоритетних та перспективних напрямків в науковій та освітній діяльності Інституту є міжнародна співпраця з провідними європейськими Університетами – партнерами, що дає одну з головних можливостей студентам – академічну мобільність.
В рамках співпраці з такими Університетами як Краківський економічний університет (м. Краків, Республіка Польща), Вроцлавський економічний університет (м. Вроцлав, Республіка Польща), Університет Міколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва), Латвійський університет (м. Рига, Латвія), Вища школа – Університет прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург, Німеччина), Кавказький університет (м. Тбілісі, Грузія), Поліський державний університет (м. Пінськ, Республіка Білорусь), Празький економічний університет (м. Прага, Чеська Республіка) Інститут надає унікальну можливість семестрового обміну студентами, стажування науково-педагогічних працівників і студентів, участь у міжнародних науково-освітніх проектах і грантових програмах, проходження практики у фінансово-кредитних установах Німеччини і Польщі, навчання за програмою подвійного диплому.
Студентське самоврядування Інституту виступає рівноправним партнером в процесі вдосконалення закладу: від освітнього процесу до громадського життя. Завдяки успішній співпраці керівництва Інституту з активом студентів створено реальну можливість вільного вибору варіативних дисциплін навчальних планів з урахуванням вподобань та орієнтації на майбутнє працевлаштування, реалізуються та заохочуються ініціативи щодо організації культурно-масових, спортивних заходів, підтримується участь творчої молоді у заходах різного рівня, створена та успішно представляє Інститут на різноманітних фестивалях команда КВК «Банківська».
Сучасна соціальна інфраструктура Інституту та матеріально-технічна база надихає студентів та викладачів до постійного навчання, саморозвитку, вдосконалення, поглиблення знань та вмінь, які використовуються у професійній діяльності, стимулює використовувати у навчальному процесі дистанційні форми навчання студентів, в тому числі для цільової підготовки працівників банків та фінансово-кредитних установ.

73784 переглядів

Відгуки (0)

Рейтинг 0 з 5. Голосів: 0
Ще немає відгуків

Залиште ваші відгуки

  1. Залиште відгук як гість.
Rate this post:
0 Симолів
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
Введіть текст, що на малюнку нижче.