Рекомендовано
Адреса:
вулиця Садова, 39, Конотоп, Сумська область, 41600, Україна
Телефон:
+38 (05447) 2- 51-65, Факс: +38 (05447) 2-51-71
Електронна пошта:
info@kpt.sumdu.edu.ua
Сторінки в соціальних мережах:
Статус:
Державний
Форма навчання:
Денна, Заочна
Рік заснування:
1890
Акредитація:
І
Керівник навчального закладу:
Гребеник Тетяна Вікторівна

Додаткова інформація

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

Освітня програма: Професійна освіта. Будівництво та зварювання

Термін навчання: 1 рік 10 місяців (на основі повної загальної середньої освіти)

Кваліфікація: молодший бакалавр професійної освіти (Будівництво та зварювання)

Актуальність: Загалом професія актуальна тому, що: майстри виробничого навчання займають ключову позицію у підготовці та  професійному зростанні майбутніх фахівців (що актуально завжди!); відновлення виробничих потужностей будівельного комплексу України збільшує потребу у висококваліфікованих кадрах.

Завдяки широкому спектру вмінь випускники вигідно виділяються на ринку праці.

Працевлаштування: перед фахівцем із професійної освіти (будівництво та зварювання) відкривається широкий спектр вибору місця роботи. Це й приватні/державні підприємства будівельного виробництва, що є у будь-якому регіоні країни, та заклади освіти, що також є у кожному маленькому містечку.

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність: 017 Фізична культура й спорт

Освітня програма: Фізична культура й спорт

Кваліфікація: молодший бакалавр фізичної культури й спорту

Термін навчання: 1 рік 10 місяців (на основі повної загальної середньої освіти); 10 місяців (на основі ОКР «молодший спеціаліст», вищої освіти).

Випускник може обіймати посади: фахівець у галузі спеціалізованої (особливої) освіти: асистент учителя з корекційної освіти; асистент учителя-реабілітолога; інші фахівці в галузі освіти: викладач-стажист; асистент педагога-валеолога; спортивний тренер, інструктор-методист та професійні спортсмени: тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.); інструктор з аеробіки; інструктор з фізкультури; інструктор навчально-тренувального пункту; інструктор-методист з виробничої гімнастики; інструктор-методист з фізичної культури та спорту; інструктор-методист спортивної школи; інструктор-методист тренажерного комплексу (залу); спортсмен-інструктор; суддя з виду спорту; фітнес-тренер.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент

Освітня програма: Менеджмент організацій

Термін навчання: 1 рік 10 місяців (на основі повної загальної середньої освіти); 10 місяців (на основі ОКР «молодший спеціаліст», вищої освіти).

Кваліфікація: молодший бакалавр менеджменту.

Актуальність:  Менеджмент – це особливий вид діяльності, що перетворює неорганізований натовп у ефективну, цілеспрямовану й продуктивну групу.

Спеціальність менеджмент забезпечує ґрунтовну фундаментальну підготовку в галузі управління та адміністрування. Так, під час навчання акцент робиться на здобутті спеціалізованих фактологічних та теоретичних знань з управління організацією, ідентифікації та використанні інформації для прийняття рішень у звичних умовах з елементами непередбачуваності, аналізі та застосуванні положень нормативно-правової бази, невід'ємно пов'язаної з управлінською діяльністю.

Випускник може обіймати посади: організатор із постачання, організатор із збуту;  інспектор з кадрів; організатор із персоналу; фахівець із найму робочої сили; помічник керівника підприємства (установи, організації); помічник керівника виробничого підрозділу, помічник керівника іншого основного підрозділу; помічник керівника малого підприємства без апарату управління.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Освітня програма: Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

Термін навчання: 1 рік 10 місяців (на основі повної загальної середньої освіти); 10 місяців (на основі ОКР «молодший спеціаліст», вищої освіти).

Кваліфікація: молодший бакалавр галузевого машинобудування.

Актуальність:  у структурі промисловості України найбільшу вагу мають галузі важкої індустрії, зокрема, вугільна промисловість, чорна металургія та машинобудування. Машинобудування – одна з галузей переробної промисловості, що об’єднує організації з розроблення, виготовлення й ремонту засобів виробництва та знарядь праці, транспортних засобів, електричної та електронної апаратури, електроустаткування, оборонної продукції. На сьогоднішній день у машинобудуванні зосереджено третину промислово-виробничих фондів і майже половину виробничого потенціалу країни. Від стабільного функціонування підприємств цієї галузі в сучасних умовах господарювання залежать стан та рівень розвитку економіки України. Тому актуальною задачею є підготовка спеціалістів для машинобудівного комплексу з метою його подальшого розвитку.

Випускник може обіймати посади: механік; механік виробництва; механік дільниці; механік з ремонту устаткування; механік-налагоджувальник; технік з автоматизації виробничих процесів; технік з експлуатації та ремонту устаткування; технік з інструменту; технік з механізації трудомістких процесів; технік-конструктор (механіка); технік-технолог (механіка).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма: Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Термін навчання:  1 рік 10 місяців (на основі повної загальної середньої освіти)

Кваліфікація: молодший бакалавр будівництва та цивільної інженерії.

Актуальність: Студенти спеціальності отримують необхідні знання для проектування, створення, експлуатації, зберігання й реконструкції будівельних об’єктів і систем, а також у сфері архітектури та будівництва; державного управління на рівні районів, міст і внутрішньоміських районів; колективних, громадських та особистих послуг. Вони володіють необхідними знаннями в області новітніх та енергозберігаючих технологій створення ефективних конструкцій, виробів і матеріалів для будівельно-монтажних робіт та реконструкції будівельних об’єктів з урахуванням тенденцій раціонального природокористування й збереження довкілля.

Випускник може обіймати посади: начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві: виконавець робіт, майстер будівельних та монтажних робіт; кошторисник (технік з архітектурного проектування; технік санітарно-технічних систем; технік-будівельник).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма: Будівництво і технічна експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту

Термін навчання: 1 рік 10 місяців (на основі повної загальної середньої освіти)

Кваліфікація: молодший бакалавр будівництва та цивільної інженерії

Акцент на організацію будівництва, обслуговування й ремонту залізниць, аналіз вихідних даних для прийняття рішень з елементами різної складності, урахування та застосування положень нормативно-правової бази, невід'ємно пов'язаної з архітектурно-будівельною діяльністю. 

Випускник може обіймати посади: начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві: виконавець робіт, майстер будівельних та монтажних робіт; доглядач будови; кошторисник; технік з архітектурного проєктування; технік-технолог (виробництво будівельних виробів і конструкцій).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма: Автомобільні дороги та аеродроми

Термін навчання:  1 рік 10 місяців (на основі повної загальної середньої освіти)

Кваліфікація: молодший бакалавр будівництва та цивільної інженерії.

Випускник може обіймати посади: начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві: виконавець робіт, майстер будівельних та монтажних робіт; кошторисник (технік з архітектурного проектування; технік санітарно-технічних систем; технік-будівельник).

 

ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Офіційна назва освітньої програми: Організація виробництва

Галузь знань: 07. Управління та адміністрування

Спеціальність: 073. Менеджмент

Рівень освіти: фахова передвища освіта

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр менеджменту

Термін навчання: на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 6 місяців; на основі повної загальної середньої освіти та/або освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та/або вищої освіти  ‒ 2 роки 6 місяців.

Основний фокус освітньої програми: акцент на управління організацією у будівельній галузі, ідентифікація та використання інформації для прийняття рішень у звичних умовах з елементами непередбачуваності, аналіз та застосування положень нормативно-правової бази, невід'ємно пов'язаної з управлінською діяльністю.

Ключові слова: менеджмент; управління організацією; будівництво; операційний менеджмент; управлінське рішення; невизначеність.

Придатність до працевлаштування:

 • організатор з постачання, організатор із збуту;
 • організатор з персоналу, фахівець з найму робочої сили;
 • помічник керівника підприємства (установи, організації);
 • помічник керівника виробничого підрозділу, помічник керівника іншого основного підрозділу;
 • помічник керівника малого підприємства без апарату управління.

Можливість подальшого навчання: випускник може продовжити навчання на початковому (короткий цикл) та першому (бакалаврському) рівнях вищої освіти відповідного або спорідненого спеціальності профілю.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Офіційна назва освітньої програми: Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

Галузь знань: 12. Інформаційні технології

Спеціальність: 123. Комп’ютерна інженерія

Рівень освіти: фахова передвища освіта

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр комп’ютерної інженерії

Термін навчання: на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців; на основі повної загальної середньої освіти та/або освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  ‒ 2 роки 10 місяців.

Основний фокус освітньої програми: підготовка фахівців, здатних самостійно використовувати і впроваджувати технології комп'ютерної інженерії, зокрема принципів роботи та архітектури мікропроцесорної техніки, компонентів комп’ютерних систем, побудови і експлуатації комп’ютерних систем та мереж, методів і технологій створення системних та прикладних програм в рамках функціонального, процедурного та об’єктно-орієнтованого підходу для настільних, мобільних, портативних, вбудованих та хмарних систем. 

Ключові слова: обслуговування комп’ютерних систем і мереж, програмування, адміністрування.

Придатність до працевлаштування:

 • технік-програміст;
 • технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки;
 • технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;
 • технік із системного адміністрування.

Можливість подальшого навчання: випускник може продовжити навчання на початковому (короткий цикл) та першому (бакалаврському) рівнях вищої освіти відповідного або спорідненого спеціальності профілю.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Офіційна назва освітньої програми: Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

Галузь знань: 13. Механічна інженерія

Спеціальність: 133. Галузеве машинобудування

Рівень освіти: фахова передвища освіта

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр галузевого машинобудування

Термін навчання: на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців; на основі повної загальної середньої освіти та/або освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  ‒ 2 роки 10 місяців.

Основний фокус освітньої програми: акцент на здатність до виробничо-технологічної, конструкторської, технологічної діяльності на машинобудівних підприємствах усіх форм власності.

Ключові слова: галузеве машинобудування, промисловість, виробничі процеси, продукція.

Придатність до працевлаштування:

 • механік виробництва, механік дільниці,  механік з ремонту устаткування, механік- налагоджувальник;
 • технік з автоматизації виробничих процесів, технік з експлуатації та ремонту устаткування, технік з інструменту, технік-конструктор (механіка), технік-технолог;
 • кресляр;
 • технік з підготовки технічної документації, технік з налагоджування та випробувань;
 • інструментальник;
 • налагоджувальник верстатів та налагоджувальник-оператор;
 • робітник, що обслуговує автоматизовані складальні лінії;
 • верстатник.

Можливість подальшого навчання: випускник може продовжити навчання на початковому (короткий цикл) та першому (бакалаврському) рівнях вищої освіти відповідного або спорідненого спеціальності профілю.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Офіційна назва освітньої програми: Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації

Галузь знань: 17. Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 171. Електроніка

Рівень освіти: фахова передвища освіта

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр електроніки

Термін навчання: на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців; на основі повної загальної середньої освіти та/або освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  ‒ 2 роки 10 місяців.

Основний фокус освітньої програми: програма базується на теоретичних та практичних концепціях електроніки, які визначають тенденції і закономірності функціонування й розвитку електронних засобів.

Ключові слова: електроніка, телекомунікації, електронні пристрої, засоби автоматизації, проектування, конструювання.

Придатність до працевлаштування:

 • диспетчер електрозв'язку;
 • технік електрозв'язку;
 • технік з радіолокації;
 • технік з сигналізації;
 • технік із структурованої кабельної системи;
 • технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;
 • технік-конструктор (електроніка);
 • технік-технолог (електроніка).

Можливість подальшого навчання: випускник може продовжити навчання на початковому (короткий цикл) та першому (бакалаврському) рівнях вищої освіти відповідного або спорідненого спеціальності профілю.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Офіційна назва освітньої програми: Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Галузь знань: 19. Архітектура та будівництво

Спеціальність: 192. Будівництво та цивільна інженерія

Рівень освіти: фахова передвища освіта

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр будівництва та цивільної інженерії

Термін навчання: на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців; на основі повної загальної середньої освіти та/або освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  ‒ 2 роки 10 місяців.

Основний фокус освітньої програми: акцент на організацію будівництва та експлуатації будівель і споруд, аналіз вихідних даних, урахування та застосування положень нормативно-правової бази, невід'ємно пов'язаної з архітектурно-будівельною діяльністю.

Ключові слова: будівництво, цивільна інженерія, будівлі, споруди, експлуатація, планування, проектування.

Придатність до працевлаштування:

 • майстер дільниць (підрозділів) у будівництві;
 • кошторисник;
 • технік-будівельник;
 • кресляр;
 • інший технічний фахівець в галузі фізичних наук та техніки.

Можливість подальшого навчання: випускник може продовжити навчання на початковому (короткий цикл) та першому (бакалаврському) рівнях вищої освіти відповідного або спорідненого спеціальності профілю.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Офіційна назва освітньої програми: Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій

Галузь знань: 19. Архітектура та будівництво

Спеціальність: 192. Будівництво та цивільна інженерія

Рівень освіти: фахова передвища освіта

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр будівництва та цивільної інженерії

Термін навчання: на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців; на основі повної загальної середньої освіти та/або освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  ‒ 2 роки 10 місяців.

Основний фокус освітньої програми: акцент на організацію будівництва, обслуговування  і ремонту залізниць, аналіз вихідних даних для прийняття рішень з елементами різної складності, урахування та застосування положень нормативно-правової бази, невід'ємно пов'язаної з архітектурно-будівельною діяльністю.

Ключові слова: будівництво, цивільна інженерія, залізничні колії, обслуговування, планування, проектне рішення.

Придатність до працевлаштування:

 • майстер дільниць (підрозділів) у будівництві;
 • кошторисник;
 • технік-будівельник;
 • кресляр;
 • інший технічний фахівець в галузі фізичних наук та техніки.

Можливість подальшого навчання: випускник може продовжити навчання на початковому (короткий цикл) та першому (бакалаврському) рівнях вищої освіти відповідного або спорідненого спеціальності профілю.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Офіційна назва освітньої програми: Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів

Галузь знань: 19. Архітектура та будівництво

Спеціальність: 192. Будівництво та цивільна інженерія

Рівень освіти: фахова передвища освіта

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр будівництва та цивільної інженерії

Термін навчання: на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців; на основі повної загальної середньої освіти та/або освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  ‒ 2 роки 10 місяців.

Основний фокус освітньої програми: акцент на організацію будівництва, експлуатації і ремонту автомобільних доріг та аеродромів, аналіз вихідних даних, урахування та застосування положень нормативно-правової бази, невід'ємно пов'язаної з архітектурно-будівельною діяльністю.

Ключові слова: будівництво, цивільна інженерія, автомобільні дороги, аеродроми, експлуатація, організація, утримання і ремонт обґрунтування, проектування.

Придатність до працевлаштування:

 • майстер дільниць (підрозділів) у будівництві;
 • кошторисник;
 • технік-будівельник;
 • кресляр;
 • інший технічний фахівець в галузі фізичних наук та техніки.

Можливість подальшого навчання: випускник може продовжити навчання на початковому (короткий цикл) та першому (бакалаврському) рівнях вищої освіти відповідного або спорідненого спеціальності профілю.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Офіційна назва освітньої програми: Землевпорядкування

Галузь знань: 19. Архітектура та будівництво

Спеціальність: 193. Геодезія та землеустрій

Рівень освіти: фахова передвища освіта

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр геодезії та землеустрою

Термін навчання: на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців; на основі повної загальної середньої освіти та/або освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  ‒ 2 роки 10 місяців.

Основний фокус освітньої програми: програма базується на теоріях і концепціях геодезії та землеустрою, які визначають тенденції і закономірності функціонування й розвитку геодезії та землеустрою, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна кар’єра.

Ключові слова: геодезія, землеустрій, землевпорядкування, землевпорядне проектування.

Придатність до працевлаштування:

 • кресляр;
 • інший технічний фахівець в галузі фізичних наук та техніки;
 • технік-землевпорядник.

Можливість подальшого навчання: випускник може продовжити навчання на початковому (короткий цикл) та першому (бакалаврському) рівнях вищої освіти відповідного або спорідненого спеціальності профілю.

6402 переглядів

Відгуки (0)

Рейтинг 0 з 5. Голосів: 0
Ще немає відгуків

Залиште ваші відгуки

 1. Залиште відгук як гість.
Rate this post:
0 Симолів
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
Введіть текст, що на малюнку нижче.